Αναμονή για τη χορήγηση των μέσων ατομικής προστασίας προς τους εργάτες του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Εκκρεμότητες... στην ασφάλεια των υπαλλήλων

Άμεση συμμόρφωση όλων των Δήμων ζητά το Υπ. Εσωτερικών διαβιβάζοντας έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών θα έχει καταφέρει να συμμορφωθεί ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης με τα προβλεπόμενα της νομοθεσίας που αφορούν στην ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων, καθώς η Δημοτική Αρχή αναμένει ως το τέλος Φεβρουαρίου, τη χορήγηση των μέσων ατομικής προστασίας προς τους εργάτες.

Βάσει των όσων καλείται να πράξει ο Δήμος προκειμένου να είναι ευθυγραμμισμένος με τις επιταγές της εργατικής νομοθεσίας, η μη δυνατότητα ως σήμερα διάθεσης των μέσων ατομικής προστασίας εξαιτίας της καθυστέρησης του διαγωνισμού λόγω ενστάσεων που προέκυψαν από αναδόχους, αποτελεί και τη μοναδική εκκρεμότητα, η οποία πλέον έχει δρομολογηθεί με σκοπό την κάλυψη των υπαλλήλων.

Αν και το θέμα έχει απασχολήσει δημοσίως και το δημοτικό συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρίασή του, στο πλαίσιο της οποίας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Αλέξης Αθανασίου ενημέρωσε με σαφήνεια για τη χορήγηση του εξοπλισμού για τα έτη από το 2017 και μετά, ωστόσο, επανέρχεται στο προσκήνιο της δημοτικής ατζέντας με φόντο νέο έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) που προωθεί το Υπ. Εσωτερικών μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προς τους Δήμους.

Πρώτιστο μέλημα για κάθε Δήμο, όπως μεταξύ άλλων επισημαίνεται στο έγγραφο και του αρμόδιου Υπουργείου, κρίνεται απαραίτητο να είναι η λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους Δήμους.

Συμμόρφωση, διαφορετικά απώλεια... από την τακτική χρηματοδότηση

Ειδικότερα, το Υπ. Εσωτερικών προέβη στη διαβίβαση προς όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους εγγράφου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) προκειμένου με τη σειρά τους να ενημερώσουν τους Δήμους της χωρικής τους αρμοδιότητάς τους, για τις επισημάνσεις του ΣΕΠΕ και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα.

“Η διαδικασία έχει ως στόχο να ευθυγραμμιστούν πλήρως, όσοι Δήμοι δεν το έχουν πράξει ακόμη, με τα όσα προβλέπονται στη σχετική Εγκύκλιο 27116/09.02.2017 του ΣΕΠΕ για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία” αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών, υποστηρίζοντας μάλιστα πως και η πλευρά του “δίνει έμφαση στην ανάγκη διαρκούς βελτίωσης στο τομέα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, πολύ περισσότερο που τα εργατικά ατυχήματα πλήττουν με ιδιαίτερη συχνότητα τους εργαζόμενους των Δήμων σε απαιτητικούς τομείς εργασίας, όπως είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων”.

Βάσει των κατευθύνσεων που ορίζει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, μεταξύ άλλων, ο κάθε Δήμος έχει την υποχρέωση να έχει τεχνικό ασφαλείας, ιατρό εργασίας, καθώς επίσης και να παρέχει τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας, ενώ οφείλει ακόμη να αντικαταστήσει με πεπειραμένο προσωπικό τους συμβασιούχους των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας που απασχολούνται στην Υπηρεσία Καθαριότητας ως εργάτες – συνοδοί απορριμματοφόρων οχημάτων. Στα ανωτέρω, διευκρινίζεται εκ νέου πως το Υπ. Εσωτερικών “με το άρθρο 97 του ν.4483/17, επέκτεινε και στους εργαζόμενους καθαριότητας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου το δικαίωμα να τους χορηγούνται μέσα ατομικής προστασίας” ενώ ταυτόχρονα, “διεύρυνε τις αρμοδιότητες παρέμβασης της Επιθεώρησης Εργασίας”.

Όπως μάλιστα σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο, “Πλέον, δεν περιορίζεται στην υποβολή έκθεσης όταν διαπιστώνει κενά σε ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας στους ΟΤΑ, αλλά – για πρώτη φορά- εισηγείται και την επιβολή προστίμου” ενώ παράλληλα, καθίσταται σαφές πως, “εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση με τις υποδείξεις της, το πρόστιμο σε βάρος του εκάστοτε παραβάτη εκτελείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και παρακρατείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, οι οποίοι αφορούν την τακτική χρηματοδότηση των ΟΤΑ”.

Τήρηση της νομοθεσίας σε γενικό επίπεδο

Αναφορικά με τα προβλεπόμενα κλήθηκε σε απαντήσεις ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών υπενθυμίζοντας τα δεδομένα για την περίπτωση του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και των περίπου 100 εργατών, στους οποίους η δημοτική πλευρά οφείλει να ανταποκριθεί όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

“Για το έτος 2017 αναμένουμε τα μέσα ατομικής προστασίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου” ανέφερε ο Αλέξης Αθανασίου, σχολιάζοντας πως ο Δήμος “έχει καταφέρει να συμμορφωθεί κατά το 70% και περιμένουμε κι αυτό, επειδή καθυστέρησε ο διαγωνισμός με τις ενστάσεις της πρώτης εταιρείας και την απόρριψή της” η οποία και θα χορηγούσε τον απαραίτητο εξοπλισμό στους υπαλλήλους.

Διευκρίνισε μάλιστα σχετικά με το θέμα των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου πως, “παρομοίως θα λάβουν τα μέσα ατομικής προστασίας”, ενώ όπως και οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου, για τα προηγούμενα έτη, δηλαδή από το 2013 έως και το 2016, θα λάβουν τα χρήματα.

“Και οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου θα τα λάβουν αναδρομικά και με δόσεις. Οι συμβασιούχοι μας κάθε έτος ήταν περίπου επτά οι 8μηνίτες. Τα υπόλοιπα των προηγούμενων ετών, δηλαδή για το 2016, 2015, 2014 και 2013 θα τα πάρουν όλοι σε χρήματα” ανέφερε ο ίδιος, εξηγώντας παρακάτω πως, από το 2018 και μετά, θα χορηγούνται κανονικά όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας. “Κάθε χρόνο από φέτος και μετά θα λαμβάνουν κανονικά τα μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, μπότες, φόρμες, κράνη κλπ) οι εργαζόμενοι” δήλωσε σχετικά, προσθέτοντας μάλιστα αναφορικά με τους πιθανούς ελέγχους από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας πως, “Δεν έχω εικόνα τί κάνει, πρέπει να πούμε όμως, ότι μέσα ατομικής προστασίας έχουν οι εργαζόμενοι απλώς δεν είναι τα χορηγηθέντα από τον Δήμο. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν κι εκείνοι”.

Πέραν των ανωτέρω, ο κ. Αθανασίου αναφέρθηκε και στο θέμα της απαίτησης αντικατάστασης των συμβασιούχων που εργάζονται στα απορριμματοφόρα, επισημαίνοντας πως για την περίπτωση του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, κάτι τέτοιο δεν ίσχυσε ποτέ.

“Δεν βάλαμε ποτέ τα άτομα από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στα απορριμματοφόρα γι αυτόν ακριβώς τον λόγο. Τους είχαμε για τη γενικότερη καθαριότητα παρτεριών, χώρων πρασίνου και ποτέ στα οχήματα καθαριότητας του Δήμου. Είναι κάτι που το γνωρίζαμε και δεν το ρισκάραμε. Δεκατρία άτομα ήταν από το Πρόγραμμα, ούτε ένας δεν μπήκε στα απορριμματοφόρα” σημείωσε χαρακτηριστικά, λέγοντας τέλος πως, ο Δήμος έχει ορίσει και τεχνικό ασφαλείας, όπως επίσης έχει και ιατρό εργασίας.