Ολοκληρώθηκε το σχέδιο του νέου Κανονισμού που αφορά στην κυκλοφοριακή λειτουργία της Ερμούπολης, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφοριακή κατοχύρωση

Στις 8 Μαρτίου η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης και ακολουθεί η έγκριση του δημοτικού συμβουλίου

Νέο Κανονισμό κυκλοφοριακής λειτουργίας αναμένεται να αποκτήσει άμεσα ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, αναφορικά με το ιστορικό κέντρο, ο οποίος - επειδή βασίζεται στις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές μελέτες που διαθέτει η Τεχνική Υπηρεσία -, επί της ουσίας, δεν θα προκαλέσει καμία αλλαγή στα δεδομένα που γνωρίζουν οι κάτοικοι του νησιού αναφορικά με τη σημερινή λειτουργία μικρών και μεγάλων οδών.

Πλέον, ολοκληρώθηκε η σύνταξη του σχεδίου του νέου Κανονισμού που προσδιορίζει θέματα οδικής κυκλοφορίας και στάθμευσης στην Ερμούπολη, καθώς επίσης αναφέρεται στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και στη λειτουργία πεζόδρομων στο ιστορικό κέντρο, το οποίο κι έχει αποσταλεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Συγκοινωνιών του Δήμου, προτού πραγματοποιηθεί προσεχώς, η Επιτροπή Διαβούλευσης (8/3/2018) και ακολουθήσει η τελική απόφαση έγκρισης αυτού από το δημοτικό συμβούλιο.

Η νέα διαδικασία στην οποία υποχρεώθηκε να ανταποκριθεί χωρίς καθυστέρηση ο Δήμος και συγκεκριμένα η Τεχνική Υπηρεσία, “πυροδοτήθηκε” από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) να κάνει δεκτή παλαιά προσφυγή 40 πολιτών του κέντρου, που θέλησαν να ακυρώσουν έωλη δημοτική απόφαση του 2009 που περιελάμβανε ρυθμίσεις μεταξύ άλλων και για τους πεζόδρομους της πόλης και η οποία έγινε γνωστή στις 9 Δεκεμβρίου του 2017.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης να έχει νέο κανονισμό κυκλοφοριακών δεδομένων που θα είναι έγκυρος και δημοσιευμένος σε ΦΕΚ για να ισχύσει και να εφαρμοστεί προσεχώς, προχώρησε εξ αρχής στην κωδικοποίηση όσων προβλέπουν οι τέσσερις κυκλοφοριακές μελέτες που έχει στη διάθεσή του (τελευταία επικαιροποίηση 2015), με το τελικό σχέδιο πλέον, να ακολουθεί την “οδό” των απαραίτητων γνωμοδοτήσεων κι εγκρίσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές και το δημοτικό συμβούλιο.

Τυπικά κατοχυρωμένος ο Δήμος

Ειδικότερα, ο νέος Κανονισμός εκδίδεται για την καθιέρωση κανόνων και για να εξειδικεύσει τις προβλέψεις των εγκεκριμένων κυκλοφοριακών μελετών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την πόλη της Ερμούπολης, όπως προλογικά αναφέρεται στο σχέδιό του, για την τελική διαμόρφωση του οποίου λήφθηκαν υπόψιν τα παρακάτω: Α. Ο Ν. 2696/23-3-99 (ΦΕΚ-57 Α’): Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Β. Η μελέτη με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ» και ειδικότερα η φάση IV της υπόψη μελέτης όπως εγκρίθηκε με την απόφαση 145/2008 του Δ.Σ. του (πρώην) Δήμου Ερμούπολης. Γ. Η μελέτη με τίτλο: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ» (έτος 2009) όπως αυτή συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του (πρώην) Δήμου Ερμούπολης. Δ. Η μελέτη «Τροποποίηση μελέτης ‘Επικαιροποιήση κυκλοφοριακής μελέτης Ερμούπολης’» (έτος 2015) και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θερινής περιόδου» της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και Ε. Το ΦΕΚ 2889Β’/12-9-2016 «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης» το οποίο εκδόθηκε βάση της απόφασης 243/2015 του Δ.Σ. του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης σύμφωνα και με την «Τεχνική έκθεση – εισήγηση για την τροποποίηση της απόφασης 266/2015 του Δ.Σ. του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης» της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Πρέπει εξ αρχής να σημειωθεί πως, αυτή η διαδικασία ακολουθείται για να έχει εγκεκριμένο πλάνο κυκλοφοριακής πραγματικότητας ο Δήμος και να είναι τυπικά κατοχυρωμένος όσον αφορά στη λειτουργία της Ερμούπολης, αφού σε πρακτικό και ουσιαστικό επίπεδο, δεν αλλάζουν τα μέχρι σήμερα ισχύοντα στην οδική κυκλοφορία, τα οποία και υπαγορεύονται από τις κυκλοφοριακές μελέτες που δείχνουν επιστημονικά ποια είναι η ορθή λειτουργία του κέντρου.

Μοναδικός “προβληματισμός” που παραμένει “ανοικτός” αποτελεί η υπόθεση των προστίμων που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν σε παραβάτες οδηγούς, τα οποία “στηρίχθηκαν” σε δημοτικές αποφάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - μη “θεμελιωμένες” -, αφού δεν είχαν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. (αρχική απόφαση το 2009).

Δεν προκύπτουν αλλαγές. Αναφορά σε βασικές προβλέψεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το σχέδιο του νέου Κανονισμού, επιβεβαιώνονται τα όσα δήλωσε στην εφημερίδα ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Φραγκίσκος Βακόνδιος και ακολουθούν. Οι κυριότερες από τις προβλέψεις του Κανονισμού που αξίζει να υπενθυμιστούν κι αφορούν στη λειτουργία της “καρδιάς” της πόλης είναι οι παρακάτω: Κεντρική Περιοχή Δήμου Ερμούπολης – Ιστορικό Κέντρο: Αμφιδρόμηση της οδού Καλομενοπούλου (με σήμανση ότι πρόκειται για αδιέξοδη οδό), αμφιδρόμηση της οδού Ευαγγελίστριας μεταξύ των οδών Καλομενοπούλου και Οδυσσέως. Κεντρική Περιοχή Δήμου Ερμούπολης - Από Αγορά έως ΙΚΑ: Μονοδρόμηση της οδού Κέας από την παραλία προς την οδό Στ. Πρωίου, μονοδρόμηση της οδού Ψαρών από την οδό Διακάκη Θήρας έως την οδό Ελευθερίας, μονοδρόμηση της οδού Ελευθερίας από την οδό Ψαρών έως την οδό Διακάκη Θήρας, μονοδρόμηση της ανώνυμης οδού πίσω από την Πυροσβεστική Υπηρεσία από την οδό Θερμοπυλών έως την Ακτή Παπάγου, μονοδρόμηση της οδού Αφροδίτης από την Ακτή Παπάγου έως την οδό Στ. Πρωίου, μονοδρόμηση της οδού Φολεγάνδρου από την οδό Στ. Πρωίου έως την Ακτή Παπάγου, μονοδρόμηση της οδού Μυστρά από την οδό Ανδρέα Παπανδρέου έως την οδό Θεσσαλονίκης, μονοδρόμηση της οδού Σερρών από την οδό Θεσσαλονίκης έως την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, μονοδρόμηση της ανώνυμης (παράλληλης στην οδό Σερρών) οδού από την οδό Ανδρέα Παπανδρέου έως την οδό Θεσσαλονίκης και μονοδρόμηση της οδού Μυτιλήνης από την οδό Θεσσαλονίκης έως την οδό Ανδρέα Παπανδρέου.

Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης: Στην περιοχή εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (...), μπορούν να σταθμεύουν αποκλειστικά τα ΙΧ αυτοκίνητα των μονίμων κατοίκων της περιοχής, (οι έχοντες κάρτα μόνιμου κατοίκου αναρτημένη στο ‘παρμπρίζ’ του οχήματός τους) και μόνο στις οδούς ή τμήματα οδών που υπάρχει η ειδική για τον σκοπό αυτό σήμανση. Ως μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, νοούνται αυτοί των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται εντός της περιοχής εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης ή η μόνιμη κατοικία τους έχει πρόσωπο στα όρια της περιοχής. Σε κάθε κατοικία, αντιστοιχεί μόνο μία κάρτα μόνιμου κατοίκου. Απαγορεύεται η στάθμευση δικύκλων επί των οδών που υπάγονται στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, παρά μόνο στις ειδικά σημασμένες για το σκοπό αυτό θέσεις. Το ωράριο λειτουργίας του συστήματος, είναι καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου και για όλο το έτος. Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του συστήματος συνολικά ή σε συγκεκριμένες περιοχές, μπορεί να γίνει με απόφαση του αρμόδιου προς αυτό οργάνου του Δήμου (Δ.Σ. Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης).

Οδός Σταματίου Πρωίου: Ειδικά για την οδό Σταμ. Πρωίου, από την οδό Κέας έως την οδό Κιμώλου, η επιτρεπόμενη στάθμευση όλων των οχημάτων, μεταφέρεται εκ περιτροπής ανά μήνα και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος.

Ειδικά για την οδό Σταμ. Πρωίου, από το τμήμα από την οδό Κιμώλου έως την οδό Αλ. Παναγούλη, επιτρέπεται η στάθμευση μόνο δικύκλων και οχημάτων ΑΜΕΑ (ΑμΕΑ και ΑμεΑ) στις προβλεπόμενες με την κατάλληλη σήμανση για το σκοπό αυτό θέσεις. Στο υπόλοιπο του τμήματος αυτού, επιτρέπεται μόνο η στάση παρά την δεξιά πλευρά του οδοστρώματος ως προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας.

Πεζόδρομος: Για τις οδούς, Θυμ. Σπερχειού, Στ. Πρωίου (από Ελ Βενιζέλου έως Κέας), Ευαγγελίστριας (από Θυμ. Σπερχειού έως Οδυσσέως), Τριανταφύλλου (από Στ. Πρωίου έως Κλεισθένους) και Ηπείρου, σύμφωνα με την τροποποίηση της ανωτέρω εγκεκριμένης μελέτης βάση της μελέτης με τίτλο: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ».

Κρίνεται αναγκαίο να τονισθεί πως μετά τις τελικές εγκρίσεις του δημοτικού συμβουλίου, θα δοθεί στη δημοσιότητα εκ νέου ο Κανονισμός προς σαφή και αναλυτική ενημέρωση των δημοτών.

Απαντήσεις του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών

 • Την ανάγκη για σύνταξη νέου Κανονισμού “υπαγόρευσε” η εξέλιξη της ακύρωσης (από το ΣτΕ) δημοτικών αποφάσεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μετά από προσφυγή πολιτών κατά το παρελθόν. Σε πρακτικό επίπεδο στη λειτουργία της πόλης – κυκλοφοριακά – αλλάζει κάτι;

“Το ΣτΕ ακύρωσε δημοτικές αποφάσεις, αφού γι αυτές δεν είχε εκδοθεί ΦΕΚ. Γίνεται λοιπόν ένας κανονισμός νέος και αν υπάρχουν παρατηρήσεις στη Διαβούλευση ή σε άλλη Επιτροπή, μπορεί να αλλάξει κάτι. Παρόλα αυτά, η λογική είναι πως όλα τα κυκλοφοριακά μέτρα ως είχαν μέχρι σήμερα, παραμένουν. Όλη η κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης, θα παραμείνει ως είχε. Στον κανονισμό αποτυπώνεται όλη η κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης. Οι κυκλοφοριακές μελέτες που περιλαμβάνει (σσ. ο Κανονισμός) είχαν γίνει στο παρελθόν και οι αποφάσεις των αντίστοιχων Επιτροπών ή του δημοτικού συμβουλίου εγκρίνουν ή κανονίζουν πώς θα είναι η λειτουργία στην πόλη. Αυτή τη στιγμή οι κυκλοφοριακές μελέτες υπήρχαν και υπάρχουν. Δεν έγινε άλλη κυκλοφοριακή μελέτη. Ουσιαστικά επί αυτών των μελετών που τεχνικά είναι σωστές, θα έρθει ένας κανονισμός για την κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης. Πρέπει από την πλευρά μας να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Δεν γίνεται άλλη μελέτη, αλλά καινούργιος κανονισμός που αναφέρεται στις ήδη υπάρχουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όλες αυτές κωδικοποιήθηκαν στον νέο κανονισμό που τις περιγράφει”.

 • Συγκεκριμένα για τις οδούς Θυμάτων Σπερχειού και Πρωτοπαπαδάκη, που αποτελούν και τον πεζόδρομο της Ερμούπολης, αλλάζουν τα δεδομένα;

  “Παραμένει ο πεζόδρομος. Η ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ δεν επηρεάζει σε κάτι. Επομένως, φτιάχνουμε έναν κανονισμό, ο οποίος αφότου εγκριθεί και συζητηθεί σε όλες τις Επιτροπές, θα έρθει στο δημοτικό συμβούλιο. Μετά θα σταλεί στην Αποκεντρωμένη για τον έλεγχο της απόφασης και τέλος θα γίνει ΦΕΚ. Αυτός ο κανονισμός θα βασίζεται στις τέσσερις παλαιές κυκλοφοριακές μελέτες που έχουμε, είναι εγκεκριμένες κι έχουν περάσει από Υπ. Πολιτισμού”.

 • Στην Επιτροπή Διαβούλευσης αν κατατεθεί κάποια πρόταση που αφορά σε μεγάλη αλλαγή, όπως η άρση του πεζόδρομου, μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη;                                                                                                                 “Αν εγκριθεί από το συμβούλιο κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γίνει νέα κυκλοφοριακή μελέτη. Αυτό όμως είναι σενάριο. Αν υπάρξουν παρατηρήσεις μικρές, θα μπορούν να γίνουν διορθώσεις για τη λειτουργία προς το καλύτερο”.

 • Επί της ουσίας και καθώς υπάρχουν κυκλοφοριακές μελέτες, η όλη διαδικασία των εγκρίσεων και η Διαβούλευση έχει περισσότερο τυπικό χαρακτήρα;

  “Μπορεί να ακουσθούν παρατηρήσεις και αν υπάρξουν, θα συζητηθούν. Αν για παράδειγμα κάποιες θέσεις στάθμευσης, προταθεί να προσδιορισθούν για στάση μόνο, μπορεί να συζητηθούν. Οι κυκλοφοριακές μελέτες υπάρχουν όμως και ο μελετητής αναφέρει τί θεωρείται επιστημονικά ορθό για τη λειτουργία της πόλης. Βέβαια, οι Επιτροπές και τα δημοτικά συμβούλια είναι αρμόδια για να πάρουν αποφάσεις. Είτε αυτές θα συμβαδίζουν με τις μελέτες, είτε όχι”.

 • Σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές μελέτες για την Ερμούπολη, έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σχετικά με το θέμα της σήμανσης και των πινακίδων; Ταυτίζεται η σήμανση με όσα ορίζουν οι κυκλοφοριακές μελέτες;

“Έχουν γίνει αρκετοί έλεγχοι κι έχουμε ελέγξει και τις πινακίδες. Παρόλα αυτά, ένας επανέλεγχος μπορεί να γίνει. Όταν “βγει” ο καινούργιος κανονισμός, μπορεί κάτι να έχει διαφύγει. Ή αν κάποιος κάτοικος δει κάτι, μπορεί να το αναφέρει”.

 • Όσον αφορά στο πρώτο τμήμα της οδού Σταματίου Πρωίου που έχει χαρακτηρισθεί ως πεζόδρομος και με απόφαση δημοτικού συμβουλίου στο παρελθόν είχε γίνει άρση, θα υπάρξει αλλαγή;

“Παραμένει η προσωρινή άρση”.

 • Αναφορικά με το αίτημα πολιτών για το συγκεκριμένο τμήμα της οδού Στ. Πρωίου σχετικά με την εκ περιτροπής στάση οχημάτων, ο Δήμος θα προβεί στην ικανοποίησή του;

“Ουσιαστικά είχε προκύψει θέμα για τη στάση. Αυτό μπορεί να εξετασθεί, δηλαδή αν θα γίνεται στάση εκ περιτροπής. Επιτρέπεται η ολιγόλεπτη στάση, αλλά αυτό καταστρατηγείται πολλές φορές. Γι αυτό και ορισμένοι ζητούν να γίνεται εκ περιτροπής η στάση. Αυτό είναι θέμα που όπως είχα αναφέρει και στο δημοτικό συμβούλιο, για να γίνει θα πρέπει να τοποθετούνται διαφορετικά οι πινακίδες ανά μήνα. Δεν νομίζω πως είναι ορθό να γίνει. Και στην έναρξη της οδού Σταματίου Πρωίου και στο τέλος της, προβλέπεται ολιγόλεπτη στάση μόνο δεξιά”.

 • Το σχέδιο του νέου κανονισμού περιλαμβάνει και το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Εφαρμόζεται στην πράξη;

“Αυτό το μέτρο δεν σταμάτησε ποτέ. Ήταν χωρίς αντίτιμο και αφορούσε τους μόνιμους κατοίκους του ιστορικού κέντρου. Δεν αλλάζει κάτι ούτε σε αυτό. Είχαν δοθεί κάρτες στους κατοίκους το 2017 και είναι ακόμη σε ισχύ. Αμέσως μόλις εφαρμοστεί ο νέος κανονισμός, θα μπορούμε κι εμείς να εκδώσουμε τις καινούργιες κάρτες”.

 • Στην περίπτωση που στη διαδικασία της Διαβούλευσης τεθεί ερώτημα για πεζοδρόμηση τη θερινή περίοδο σε ένα τμήμα της πόλης ή σε κάποιες οδούς, ποια είναι η απάντηση της Δημοτικής Αρχής; Τα προσωρινά μέτρα αποφασίζονται αποκλειστικά από το δημοτικό συμβούλιο και δεν σχετίζονται με τον νέο κανονισμό;

  “Τα έκτακτα μέτρα, δηλαδή μέτρα για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μπορούν να έρθουν οποιαδήποτε ώρα. Θέλουν απόφαση συμβουλίου και μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο. Όσον αφορά οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση, όπως ανέφερα και πριν, αρμόδια όργανα για τη λήψη απόφασης είναι οι δημοτικές Επιτροπές και το συμβούλιο. Μπορούν να προκύψουν άλλες προτάσεις από όσα λένε οι μελέτες, αλλά όλα αποφασίζονται τελικά από το δημοτικό συμβούλιο”.

 • Έχει απασχολήσει τον δημόσιο διάλογο έντονα και το θέμα των προστίμων που επιβλήθηκαν στο παρελθόν με φόντο τις δημοτικές αποφάσεις που τελικά ακυρώθηκαν από το ΣτΕ. Τί θα γίνει με τα πρόστιμα που καταβλήθηκαν από τους πολίτες;

“Γι αυτό το θέμα θα απαντήσουν τα αρμόδια Δικαστήρια. Είναι αποφάσεις των προηγούμενων χρόνων. Θα αποφασίσουν τα αρμόδια Δικαστήρια ανάλογα με το πώς θα κινηθούν οι πολίτες”.

 • Από τη συνολική διαδικασία που “πυροδοτήθηκε” από την απόφαση του ΣτΕ και ακυρώθηκαν δημοτικές αποφάσεις, ο Δήμος έχει την ευθύνη και το μέλημα να αποκτήσει έναν κανονισμό που δεν θα είναι “στον αέρα”. Αυτός ο κανονισμός θα ισχύσει για τα επόμενα χρόνια μέχρι να προκύψει ανάγκη για αλλαγή των κυκλοφοριακών δεδομένων;

“Ναι. Ακριβώς. Και πάλι το δημοτικό συμβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει την όποια κυκλοφοριακή μελέτη. Κύριο μέλημά μας είναι να υπάρχει τακτοποίηση για την καλή κι εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Γίνεται ο κανονισμός, ο οποίος ουσιαστικά βασίζεται στις κυκλοφοριακές μελέτες που ήδη έχουν γίνει και έρχεται στα αρμόδια όργανα για να εγκριθεί”.

Ζητά συμμετοχή ο Σύλλογος Κατοίκων Κέντρου Ερμούπολης

Με φόντο τα ανωτέρω και καθώς ο Σύλλογος Κατοίκων Κέντρου Ερμούπολης από τη σύστασή του είχε αιτηθεί να έχει λόγο στις αποφάσεις που λαμβάνονται για την πόλη και κυρίως στον διάλογο για τα κυκλοφοριακά θέματα, προχωρά σε δημόσια διαμαρτυρία για τη μη δυνατότητα συμμετοχής του στην Επιτροπή Διαβούλευσης. 

Αυτούσιο το περιεχόμενο της ανακοίνωσής του έχει ως ακολούθως: “Την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και ώρα 11 το πρωί διεξάγεται δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης με μοναδικό θέμα : "ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ α) ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, β) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, γ) ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ. Με λύπη διαπιστώσαμε ότι η ανωτέρω πρόσκληση έχει ΤΡΙΑΝΤΑΔΥΟ (32) αποδέκτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, στους οποίους ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο "Σύλλογος Κατοίκων Κέντρου Ερμούπολης"ως νομικό πρόσωπο, αλλά ούτε και κανένα από τα μέλη του, ως φυσικό πρόσωπο. Αντίθετα, στους αποδέκτες συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά ο "Μουσικός Ομιλος Σύρου", ο "Πολιτιστικός Σύλλογος Ποσειδωνίας Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ", το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο "Θεατρικός Πολιτιστικός Ομιλος Σύρου Απόλλων" κλπ. Με κάθε σεβασμό προς όλους τους άνω αποδέκτες, φρονούμε ότι η συγκεκριμένη παράλειψη αποτελεί περιφρόνηση των κατοίκων του κέντρου της Ερμούπολης - μελών του Συλλόγου μας και ελπίζουμε να μην είναι σκόπιμη. Δεδομένου, ότι τα μέλη μας έχουν άμεσο έννομο συμφέρον και να λάβουν μέρος στην εν λόγω διαβούλευση και να εκφράσουν την άποψή τους. Ειδικά, όταν τα μέλη της επιτροπής καλούνται να συμμετάσχουν σε μια διαβούλευση που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Ερμούπολης. Λυπόμαστε ειλικρινά για αυτή την έλλειψη ευαισθησίας εκ μέρους της δημοτικής αρχής και υπενθυμίζουμε ότι έχουμε αποστείλει προ μηνών έγγραφο προς το Δήμο με τα προβλήματα του κέντρου της Ερμούπολης, μεταξύ δε αυτών περιλαμβάνονται και τα ζητήματα που θίγονται στην άνω διαβούλευση. Το έγγραφο αυτό, που δημοσιοποιήθηκε στον Τύπο, παραμένει ακόμα αναπάντητο”.