Συμμετοχή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, στο έργο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Κλίμα, BEACON – Bridging European and Local Climate Action, σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ

Άνοιγμα “πράσινων” δρόμων για τη Σύρο

Ομόφωνα εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η συμμετοχή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης στο πρόγραμμα BEACON, της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Κλίμα και με στρατηγικό εταίρο το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), μαζί με άλλους 4 Δήμους της χώρας.

Με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, ενέκρινε τη συμμετοχή στο υποστηρικτικό έργο BEACON, του οποίου βασικός στόχος είναι η υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών της ανατολικής Ευρώπης, η παροχή τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή καλών πρακτικών, μεταξύ των συμμετεχόντων, στα θέματα της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, για τη μετρίαση της κλιματικής αλλαγής.

Το θέμα ήλθε στη συνεδρίαση ως εκτός ημερήσιας διάταξης, δεδομένου, ότι το ΚΑΠΕ, το οποίο επέλεξε το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, ως έναν εκ των πέντε Δήμων από την Ελλάδα, που θα συμμετάσχουν στο έργο, αναμένεται να πραγματοποιήσει, εντός του επόμενου δεκαημέρου, τελετή υπογραφής του συμφώνου του προγράμματος.

Επιλογή του Δήμου βάσει προηγούμενων προγραμμάτων

Εισηγητής προς το Σώμα ήταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Φραγκίσκος Βακόνδιος, ο οποίος αναφέρθηκε στη συμμετοχή του ΚΑΠΕ στο έργο BEACON – Bridging European and Local Climate Action (Γεφυρώνοντας την Ευρωπαϊκή και Τοπική Δράση για την Κλιματική Αλλαγή), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (EUKI) και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Όπως διευκρινίστηκε, το έργο είναι τριετές (Απρίλιος 2018 – Μάρτιος 2021) και σε αυτό θα συμμετέχουν 34 Δήμοι από τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση των τοπικών δράσεων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων και αναζήτησης νέων ιδεών και λύσεων, μεταξύ των εταίρων – συμμετεχόντων.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος το ΚΑΠΕ θα υποστηρίξει πέντε Δήμους της Ελλάδας, προκειμένου να επεκτείνουν τα σχέδια δράσης τους, για την ενέργεια και το κλίμα, ενώ σύμφωνα με την εισήγηση, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης επελέγη για τη συμμετοχή του στο έργο BEACON, χάρη στις διαρκείς συμμετοχές του σε διακρατικά προγράμματα περιβάλλοντος και συνεργασίας.

Μέσω του έργου ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διακρατικά εργαστήρια και σεμινάρια και να φιλοξενήσει σημαντικές εκδηλώσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του, ενώ τονίζεται, ότι δεν προκύπτει η οιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης για τη συμμετοχή του στο έργο.

Παροχές στο πλαίσιο του έργου

Από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα BEACON, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης αναμένεται να συμμετάσχει σε δύο μονοήμερα Ευρωπαϊκά συνέδρια, πιθανώς στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας τον Μάιο του 2019 και στη Βαρσοβία της Πολωνίας το 2021, όπως επίσης και σε έξι διήμερα διακρατικά περιφερειακά εργαστήρια τρία στην Ελλάδα και τρία στην Πορτογαλία, που θα γίνουν από το 2018 έως το 2021 σχετικά με το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο.

Θα πραγματοποιούνται δύο ημερήσιες τεχνικές επισκέψεις ετησίως για επί τόπου καθοδήγηση στο χώρο του Δήμου για θέματα σχετικά με τον μετριασμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, δέκα ημέρες εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ετησίως για την υποστήριξη της ανάπτυξης ή/και της εφαρμογής μίας τοπικής στρατηγικής ή μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, καθώς και δύο ημέρες υποστήριξης ετησίως για δραστηριότητες επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης.

Ο Δήμος θα έχει επίσης πρόσβαση σε εξειδικευμένα προϊόντα γνώσης και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την τοπική δράση για το κλίμα, που θα αναπτυχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ενώ θα επιχειρηθεί η κοινή ανάπτυξη ενός ζωντανού δικτύου Ευρωπαϊκών Δήμων.

Τα στελέχη του Δήμου, θα έχουν συνεργασία με τους οργανισμούς υλοποίησης του BEACON και ειδικότερα με το ΚΑΠΕ για τον από κοινού προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και την παροχή πληροφοριών για την εκτίμηση των αναγκών και τις διαδικασίες διαχείρισης και αξιολόγησης των δράσεων του έργου.

Από την πλευρά του, ο Δήμος οφείλει να επιλέξει μία μικρή ομάδα στελεχών, ως την κύρια επαφή για το έργο. Σύμφωνα με την πρόσκληση, τα άτομα επικοινωνίας θα πρέπει να έχουν ευχέρεια στο να μιλούν αγγλικά σε βασικό επίπεδο για να επικοινωνούν με τους ομολόγους τους από άλλες χώρες. Ωστόσο, προβλέπεται η παροχή ταυτόχρονης μετάφρασης εάν χρειαστεί, δηλαδή κατά τη διάρκεια των θεματικών εργαστηρίων και των συνεδριάσεων σύμπραξης πόλεων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εις βάθος τεχνικές συζητήσεις.

Διευκρινίζεται τέλος, ότι τα έξοδα των ταξιδιών θα καλυφθούν από το έργο, εντούτοις, το έργο καθαυτό δεν αφορά σε χρηματοδότηση των επενδυτικών μέτρων στους δήμους, με την επισήμανση παρ’ όλα αυτά, ότι στην περίπτωση, που οι συμμετέχοντες δήμοι επιλέξουν να υλοποιήσουν έργα, με περιβαλλοντικό προσανατολισμό, θα υπάρχει, μέσω του προγράμματος, υποστήριξη με τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της εργασίας και ενδεχομένως εντοπισμός εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης.

Πράσινο φως” για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων

Σύμφωνα με έναν από τους κύριους εταίρους του BEACON, το γερμανικό φορέα συμβουλευτικής για το κλίμα και το περιβάλλον, Adelphi, σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, οι φιλόδοξες παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, στον περιβαλλοντικό τομέα, συχνά αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό, ή στείρα απόρριψη, λόγω της έλλειψης κατανόησης των δυνατοτήτων της δράσης ενάντια στην κλιματική αλλαγή, ή της μιρκής επενδυτικής δυναμικής, η οποία έχει καταστεί αδύναμη λόγω της οικονομικής κρίσης. Με δεδομένα τα παραπάνω το εν λόγω έργο, στοχεύει στην ισχυροποίηση της αποδοχής και του αντίκτυπου των περιβαλλοντικών πολιτικών στην Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη, αλλά και στην εισαγωγή περαιτέρω πρωτοβουλιών, για την κλιματική προσαρμογή.

Μένει να δείξει, αν ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, μέσα από τις συνέργειες και δυνατότητες, που ανοίγονται στο πλαίσιο του έργου, αλλά και στη γενικότερη κατεύθυνση δράσεων, οι οποίες αναπτύσσονται έντονα σε γειτονικά νησιά, όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και τις “πράσινες” πρωτοβουλίες, θα εκμεταλλευτεί τις περιστάσεις, προκειμένου να προωθήσει σημαντικές παρεμβάσεις, προς όφελος του νησιού και της τοπικής κοινωνίας, με γνώμονα τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Ετικέτες: