Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ερμούπολη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

 • Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου, 2018 - 06:21
 • /   Eνημέρωση: 5 Νοε. 2018 - 7:27

Εγκρίθηκαν με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ ΩΑΨΗΟΡ1Ι-ΚΡΤ), οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στις οποίες είχε αποφασίσει να προχωρήσει ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης, με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την απόφαση εγκρίνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

1. Κεντρική Περιοχή Δήμου Ερμούπολης - Ιστορικό Κέντρο

 • Αμφιδρόμηση της οδού Καλομενοπούλου (με σήμανση ότι πρόκειται για αδιέξοδη οδό). 
 • Αμφιδρόμηση της οδού Ευαγγελίστριας μεταξύ των οδών Καλομενοπούλου και Οδυσσέως.

2. Κεντρική Περιοχή Δήμου Ερμούπολης (από Αγορά έως ΙΚΑ)

 • Μονοδρόμηση της οδού Κέας από την παραλία προς την οδό Στ. Πρωίου.

 • Μονοδρόμηση της οδού Ψαρών από την οδό Διακάκη Θήρας έως την οδό Ελευθερίας.

 • Μονοδρόμηση της οδού Ελευθερίας από την οδό Ψαρών έως την οδό Διακάκη Θήρας.

 • Μονοδρόμηση της ανώνυμης οδού πίσω από την Πυροσβεστική Υπηρεσία από την οδό Θερμοπυλών έως την Ακτή Παπάγου.

 • Μονοδρόμηση της οδού Αφροδίτης από την Ακτή Παπάγου έως την οδό Στ. Πρωίου.

 • Μονοδρόμηση της οδού Φολεγάνδρου από την οδό Στ. Πρωίου έως την Ακτή Παπάγου.

 • Μονοδρόμηση της οδού Μυστρά από την οδό Ανδρέα Παπανδρέου έως την οδό Θεσσαλονίκης.

 • Μονοδρόμηση της οδού Σερρών από την οδό Θεσσαλονίκης έως την οδό Ανδρέα Παπανδρέου.

 • Μονοδρόμηση της ανώνυμης (παράλληλης στην οδό Σερρών) οδού από την οδό Ανδρέα Παπανδρέου έως την οδό Θεσσαλονίκης.

 • Μονοδρόμηση της οδού Μυτιλήνης από την οδό Θεσσαλονίκης έως την οδό Ανδρέα Παπανδρέου.

3. Περιοχές Γυμναστηρίου - Πευκάκια

 • Μονοδρόμηση της οδού Φοινίκων από την οδό Καποδιστρίου προς Πευκάκια (πλην του τελευταίου τμήματός της που καταλήγει σε αδιέξοδο, οπότε παραμένει υποχρεωτικά αμφίδρομο).

 • Κυκλική αριστερόστροφη πορεία περιμετρικά της πλατείας Ανδρέα Περτέση.

 • Μονοδρόμηση της οδού Γυμναστηρίου από την πλατεία Περτέση έως την οδό Σπ. Λυκούδη.

 • Διαμόρφωση της οδού Σπ. Λυκούδη ώστε να είναι βατή από οχήματα και μονοδρόμησή της από την οδό Γυμναστηρίου έως την οδό Καποδιστρίου.

4. Περιοχή Βροντάδου

 • Μονοδρόμηση της οδού Ανδρ. Κάργα προς την κατεύθυνση της οδού Καποδιστρίου,

 • Μονοδρόμηση της οδού Μ. Μπότσαρη από την οδό Ωκεανίδων, έως την οδό Ιερού Λόχου.

 • Μονοδρόμηση της οδού Ιερού Λόχου από την οδό Μ. Μπότσαρη έως την οδό Βροντάδων.

 • Μονοδρόμηση της οδού Βροντάδων από την είσοδό της στην οδό Αθαν. Διάκου έως την οδό Ανδρέα Κάργα.

5. Περιοχές Νεωρίου - Νεάπολης

Για την περιοχή αυτή οι μονοδρομήσεις στηρίζονται στην πρόσβαση στην περιοχή 'Καμίνια' μέσω των οδών Όθωνος και Μαυρομουστάκη. Όλες οι μονοδρομήσεις περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω.

 • Μονοδρόμηση της οδού Μπαρμπέτα από την πλ. Ηρώων προς την οδό Αλ. Παναγούλη.

 • Μονοδρόμηση της οδού Ασημομύτη από την οδό Μανδηλαρά έως την οδό Μπαρμπέτα.

 • Μονοδρόμηση της οδού Άρεως από την οδό Μπαρμπέτα έως την οδό Μανδηλαρά.

 • Μονοδρόμηση της οδού Ηφαίστου από την οδό Μανδηλαρά έως την οδό Μπαρμπέτα.

 • Μονοδρόμηση της οδού Κ. Μαρούλη από την οδό Μανδηλαρά έως την οδό Μαυρομουστάκη.

 • Μονοδρόμηση της οδού Πλουτάρχου από την οδό Σουλίου έως το τέρμα της.

 • Μονοδρόμηση της οδού Σουλίου από την οδό Πλουτάρχου έως την οδό Ασημομύτη.

 • Μονοδρόμηση της οδού Πετρίτση από την οδό Αγ. Γεωργίου προς την οδό Ανδρέα Παπανδρέου.

 • Μονοδρόμηση της οδού Μαυρομουστάκη από την οδό Ανδρέα Παπανδρέου προς την οδό Αγ. Γεωργίου.

 • Μονοδρόμηση της ανώνυμης παράλληλης με την Νεωρίου οδού από την οδό Ανδρέα Παπανδρέου έως την οδό Σουλίου.

 • Μονοδρόμηση της οδού Νηρέως από την οδό Κουντουριώτη προς την οδό Αγ. Γεωργίου.

 • Οι οδοί Σαχτούρη, Αίαντος και Φιλελλήνων θα χρησιμοποιούνται μόνο από δίκυκλα.

6. Περιοχές Ξηρόκαμπος - Συνοικισμός

 • Μονοδρόμηση της οδού Σεφέρη από την οδό Ανδρέα Παπανδρέου έως την οδό Βέμπο.

 • Μονοδρόμηση της οδού Βέμπο από την οδό Γ. Σεφέρη έως την οδό Σμύρνης.

 • Μονοδρόμηση της οδού Αρχ. Μακαρίου από την οδό Ταξιαρχών έως την οδό Μαρ. Κοτοπούλη, με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς. Τυχόν αλλαγή δρομολογίων που προκύπτει από την παρούσα θα υλοποιείται μόνο κατόπιν σχετικής εγκριτικής απόφασης του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.

5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.

6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται στην εισήγηση και μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, βάσει των οποίων ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης.

Τέλος, όπως σημειώνεται στην απόφαση, η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες σημάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν μέριμνα και ευθύνη του Δήμου. Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτωση γνωμοδοτήσεις και αδειοδοτήσεις.