Αναζήτηση ακινήτου για μεταφορά γραφείων της Υπηρεσίας Πολεοδομίας του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης και τμήματος του αρχείου, λόγω όγκου, με δεδομένη την εξυπηρέτηση της Μυκόνου

“Ακατάλληλος χώρος για εργασία”

Έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) σχεδόν προ έτους υπογράμμιζε την ανάγκη άμεσης “εκκένωσης” του παταριού στο ιστορικό κτίριο του Τελωνείου

“Ακατάλληλος χώρος προς εργασία” αποτελεί το πατάρι της Υπηρεσίας Πολεοδομίας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, που στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο του “Τελωνείου” στο Νησάκι, το οποίο πρέπει να “εκκενωθεί”, σύμφωνα με έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), υπάλληλοι του οποίου είχαν συντάξει μάλιστα τη σχετική έκθεση - σχεδόν - προ έτους.

Η υπόθεση αναζήτησης νέων χώρων που θα στεγάσουν ανάγκες της Υπηρεσίας Πολεοδομίας και θα “φιλοξενήσουν” τμήμα του αρχείου της, δεδομένης της αύξησης του όγκου των εγγράφων λόγω ανάληψης θεμάτων και από το νησί της Μυκόνου, καθιστούν το ζήτημα επιτακτικό, τόσο για λόγους ασφάλειας των υπαλλήλων του Δήμου, όσο και για λόγους ασφαλούς αποθήκευσης μέρους του αρχείου για το γειτονικό νησί.

Με φόντο την παρατήρηση του Σ.ΕΠ.Ε. δε, τον Φεβρουάριο του 2018, πως το πατάρι αποτελεί “ακατάλληλο χώρο” και απαιτείται άμεσα η εκκένωσή του, κλήθηκε να απαντήσει για την απουσία ενεργειών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης – ως σήμερα -, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Αλέξης Αθανασίου, ο οποίος και εισηγείται αύριο το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο.

Εισήγηση μετά από ένα έτος

Παρά τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας προ έτους (23/2/2018), ωστόσο η Δημοτική Αρχή θέτει σήμερα προς δρομολόγηση το σοβαρό θέμα.

Σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Αθανασίου: “Στο υπ΄ αριθμ. 59187/59188/23-2-2018 Δελτίο Ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και συγκεκριμένα της παρατήρησης 01, συνοπτικά αναφέρεται ότι “ο χώρος που στεγάζεται μέχρι σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κρίνεται ακατάλληλος για εργασία και πρέπει να εγκαταλειφθεί άμεσα””.

Επίσης, όπως προσθέτει, “η Διεύθυνση Πολεοδομίας έχει αιτηθεί πρόσφατα την εξεύρεση επιπλέον αποθηκευτικού χώρου για την ικανοποίηση της ανάγκης μεταφοράς μέρους του αρχείου της, καθ΄ όσον ο υπάρχων χώρος που φυλάσσεται το αρχείο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας δεν επαρκεί μετά την ανάληψη υποχρέωσης παροχής διοικητικής υποστήριξης του Δήμου Μυκόνου για πολεοδομικά θέματα”.

Ως εκ τούτου, για τους ανωτέρω δύο λόγους επισημαίνει, πως, “παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει τη διενέργεια δημοπρασίας, προκειμένου να μισθωθεί ακίνητο για τη στέγαση των αναγκών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας”.

Σ.ΕΠ.Ε.: “Ο χώρος πρέπει να εγκαταλειφθεί άμεσα”

Ο βαθμός σοβαρότητας του θέματος περιγράφεται με σαφήνεια στο περιεχόμενο της έκθεσης του Σ.ΕΠ.Ε., με ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου του 2018.

Συγκεκριμένα, ζητείται προς τον Δήμο να μεριμνήσει για την άμεση εγκατάλειψη του χώρου του παταριού, κάτι που ως σήμερα δεν είχε γίνει.

“Σήμερα 23/2/2018 ημέρα Παρασκευή (ώρα έναρξης ελέγχου 08.56 και λήξη 19.30), οι παρακάτω υπογράφοντες επιθεωρητές ασφάλειας και υγείας (...) της Υπηρεσίας μας, μετέβησαν και πραγματοποίησαν έλεγχο στην έδρα της Επιχείρησης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, πλατεία Μιαούλη Σύρου – Ερμούπολης, καθώς επίσης στα γραφεία Πολεοδομίας (Ακτή Καταδρομικού Έλλη) και τις εγκαταστάσεις του Αμαξοστασίου (Υπηρεσία Καθαριότητας, Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων, Απορριμματοφόρα Οχήματα) επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, παρουσία νομίμων εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής, εκπροσώπου του Σωματείου Εργαζομένων, υπευθύνων υπαλλήλων και εργαζομένων του Δήμου Σύρου Ερμούπολης” αναφέρεται πρωτίστως στην έκθεση, ενώ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας, τονίζονται τα ακόλουθα: “Στο πεδίο αυτό και ως γενική παρατήρηση που αφορά στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στην εργασία σε σχέση με τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε ειδικώς στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Δ.νση Πολεοδομίας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, αναφέρονται οι εξής διαπιστώσεις και ενέργειες προς άμεση συμμόρφωση: 1. Στον άνω όροφο των γραφείων της Δ/νσης Πολεοδομίας (Β. Πλευρά), ο ενιαίος χώρος αποτελούμενος από τρεις επιμέρους χώρους διαχωρίζεται με “κάμαρες” (αψίδες) με ιδιαιτέρως αυξημένη επιφάνεια πλάτους, οι οποίες λειτουργούν διαιρητικά στον ενιαίο χώρο. Η μία εκ των δύο φέρει ύψος κάτω του 1.60 cm, ενώ στον εσωτερικό της χώρο οριοθετείται εγκατεστημένο γραφείο (θέσεις εργασίας). Ο χώρος αυτός κρίνεται ακατάλληλος για εργασία και πρέπει να εγκαταλειφθεί άμεσα, καθώς θέτει σε συνεχή κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων (πρόκληση σοβαρών εργατικών ατυχημάτων). Επιπλέον, θέτει τους εργαζομένους σε συνεχή “ψυχολογική επαγρύπνηση – εγρήγορση” για την αποφυγή πρόσκρουσης κατά τη συχνή διέλευση και ενισχύει (αρνητικά) το εργασιακό στρες”.

Επιπλέον, στο ίδιο έγγραφο του Σ.ΕΠ.Ε. συμπληρώνονται τα παρακάτω αναφορικά με τις παραβάσεις: “Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (... για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, ο εργοδότης πρέπει παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1568/85, να φροντίζει για την τεχνική συντήρηση των χώρων εργασίας και των εγκαταστάσεων και συστημάτων και ιδίως όσων αναφέρονται στα ανωτέρω σχετικά παραρτήματα (...) για την αποκατάσταση – το συντομότερο δυνατόν – των ελαττωμάτων που διαπιστώνονται και που ενδέχεται να βλάψουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων”.

Η έκθεση των επιθεωρητών ζητούσε: “την άμεση εκκένωση του περιγραφόμενου χώρου και αλλαγή θέσεων εργασίας, καθώς και την παροχή γραπτών εξηγήσεων εντός 10 ημερών”.

Αλ. Αθανασίου: Δημοπρασία για ακίνητο. Το κόστος θα καλυφθεί από τα έσοδα της Πολεοδομίας Μυκόνου

Σε απαντήσεις κλήθηκε ο κ. Αθανασίου δεδομένου του χρόνου που έρχεται το θέμα επί τάπητος. “Έχει ένα εσωτερικό πατάρι η Πολεοδομία, το οποίο έχει γραφεία. Επειδή έχει αυτές τις αψίδες, θεωρείται επικίνδυνο. Το πατάρι ζητούν να εκκενωθεί” ανέφερε αρχικά, ενώ πρόσθεσε πως, “Μας έχουν δώσει ως αρχές Μαρτίου να φύγουν οι μηχανικοί”, διευκρινίζοντας εμμέσως πως ο Δήμος δεν έχει ανταποκριθεί ετεροχρονισμένα σε όσα ζητούσε το Σ.ΕΠ.Ε..

Ερωτηθείς πως προκλήθηκε ο σχετικός έλεγχος, ο ίδιος πρόσθεσε πως, “Έκαναν και στους δεκαεννιά Δήμους των Κυκλάδων ελέγχους. Ήταν καθαρά από το Υπουργείο. Άρα είχε γίνει ένας γενικότερος έλεγχος. Σε όλους τους Δήμους έδωσαν οι άνθρωποι βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες βελτιώσεις να κάνουν”. Ως εκ τούτου, ανέφερε πως, “Όλον αυτόν τον καιρό δουλεύουν πάνω σε αυτό οι Υπηρεσίες για να καμφθούν όλα τα θέματα και οι παρατηρήσεις”.

Εξήγησε μάλιστα πως, “Ένα από αυτά ήταν και η μετακόμιση αυτών των μηχανικών από εκεί και τμήμα για το αρχείο, το οποίο δεν χωρά λόγω Μυκόνου”.

Σχετικά με την κάλυψη του κόστους που θα απαιτήσει η νέα στέγη και τις κατά καιρούς παρατηρήσεις της μείζονος αντιπολίτευσης στην Οικονομική Επιτροπή, αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των εσόδων από τα θέματα της Πολεοδομίας Μυκόνου, όπως παρομοίως ρώτησε και το μέλος, Νίκος Φωτεινιάς στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής, ο κ. Αθανασίου υπήρξε συγκεκριμένος: “Θα γίνει δημοπρασία. Κοιτάζουμε πιθανά κτίρια, αλλά θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Ανάλογα και με τις προσφορές των ιδιωτών. Με το δυνητικό τέλος θα καλυφθεί (σσ. η δαπάνη ενοικίου). Από το έσοδο Πολεοδομίας, που λειτουργεί ανταποδοτικά και είναι για την συγκεκριμένη Υπηρεσία μόνο” διευκρίνισε, ενώ σημείωσε τέλος πως, ο Δήμος με τα συγκεκριμένα έσοδα, σήμερα “μπορεί να νοικιάσει ένα κτίριο για αρχείο και αποθηκευτικό χώρο”.