Προσωρινή παραλαβή της Α' φάσης του έργου εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων ασφαλείας για το λιμάνι της Ερμούπολης

“Αποκτούμε τεράστιο “συν” στην ασφάλεια”

Η προσωρινή παραλαβή της Α' φάσης του έργου εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων ασφαλείας για τις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ερμούπολης, πραγματοποιήθηκε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

Τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, για την αναβάθμιση του λιμένα της Ερμούπολης, εγκαθίστανται σταδιακά, με το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους, περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, να βαίνει προς τη δεύτερη φάση του, καθώς εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της πρώτης φάσης, από το Δ.Σ. του ΔΛΤ Σύρου, που αποτελεί και τον αρμόδιο για την προμήθεια των συστημάτων φορέα.

Σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας

Υπενθυμίζεται, ότι το σύστημα ασφαλείας του λιμένα αποτελείται από διάφορα υποσυστήματα τα οποία συνοπτικά είναι τα ακόλουθα:

 • Υποσύστημα επιτήρησης με κάμερες

 • Ηλεκτρολογικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

 • Φορητοί Φράκτες

 • Φορητό Σύστημα Φωτισμού

 • Ιστοί

 • Υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης

 • Υποσύστημα ηχητικής αναγγελίας μηνυμάτων

 • Κέντρο Ελέγχου

Παραδοτέα της πράξης αποτελούν η προμήθεια και εγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισμού:

 • Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης

 • Φορητά Τερματικα Ελέγχου Επιβατών Υπόχρεων Πλοίων

 • Φορητοί Αναγνώστες καρτών Barcode & RF-ID

 • Αναγνώστες Μακράς Εμβέλειας

 • Full Height Turnstyles

 • Τοπικοί Ελεγκτές Θύρας

 • Διαδικτυακές Κάμερες σταθερές

 • Διαδικτυακές κινούμενες Κάμερες (Κάμερες Επιτήρησης Ζώνης)

 • Κινητή Θερμική Κάμερα με ενσωματωμένο Λογισμικό Video Analytics

 • Σύστημα Έξυπνων καμερών

 • Ιστοί στήριξης καμερών

 • Ψηφιακά υβριδικά καταγραφικά

 • Περίφραξη

 • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

 • Σύστημα Ανακοινώσεων

 • Φορητοί ανιχνευτές μετάλλων

 • Λογισμικό διαχείρισης κέντρου ελέγχου

 • Φορητό Μεταφερόμενο Σύστημα Φωτισμού για έκτακτα συμβάντα

 • Γεννήτριες ρεύματος

 • Όχημα περιπολίας

 • Ασύρματοι πομποδέκτες VHF Marine

 • Radar AIS

 • Μεταφερόμενος Οικίσκος με X-RAY και μαγνητική πύλη

 • Σύστημα Αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων προς επιβίβαση στα ΕΓ-ΟΓ Πλοία

 • Κέντρο λιμεναρχείου (ελέγχου)

Ήδη από το τέλος Φεβρουαρίου έχουν ξεκινήσει οι παρεμβάσεις εντός του λιμένα, για την τοποθέτηση του εξοπλισμού, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα ελέγχου στην είσοδο και έξοδο των οχημάτων πριν την επιβίβαση και μετά την αποβίβασή τους, ενώ θα αποτυπώνει και θα καταγράφει πλήρως τις κινήσεις, που καταγράφονται από τις κάμερες ασφαλείας και ελέγχου.

Συνέχιση των εγγυητικών ευθυνών του αναδόχου

Το θέμα ήλθε προς συζήτηση, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, την Παρασκευή, 10 Απριλίου, με τον πρόεδρο του ΔΛΤ Σύρου, κ. Δημήτρη Κοσμά να σημειώνει, ότι στις 5 Απριλίου, Παρασκευή και ώρα 09:00 συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των προμηθειών, αποτελούμενη από τον προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΔΛΤ, κ. Κωνσταντίνο Πολίτη, την κ. Στυλιανή Νομικού και τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΛΤ, κ. Ειρηναίο Ζερβό, για την προσωρινή παραλαβή του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και του συστήματος επιτήρησης κλειστού κυκλώματος και για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων Σύρου.

Όπως τόνισε ο κ. Κοσμάς, “η συγκεκριμένη επιτροπή διενήργησε τον απαιτούμενο έλεγχο και δοκιμή των υπό παράδοση συστημάτων, δηλαδή του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και του συστήματος επιτήρησης κλειστού κυκλώματος και των παραδοθέντων υλικών, ως προς τεχνική και τεχνοοικονομική αρτιότητα και συμβατότητά τους και τα βρήκε σύμφωνα με τη διακήρυξη, την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου και την ανωτέρω σύμβαση. Επίσης, ο ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέχρι σήμερα, όπως αυτές ορίζονται από τη σχετική διακήρυξη και σύμβαση”.

Μάλιστα ο πρόεδρος έκρινε πολύ σημαντικό να σημειωθεί, ότι “η εν λόγω παραλαβή, της Α' φάσης της εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την εγγυητική του ευθύνη και υποχρέωση, για τυχόν αφανή ελαττώματα των παραδοθέντων συστημάτων και υλικών, ούτε του δικαιώματος επανελέγχου αυτών, κατά την οριστική παραλαβή της προμήθειας”.

“Στην πύλη εισόδου μας θα έχουμε τεράστια ασφάλεια”

Από την πλευρά του, ο κ. Ζερβός, ο οποίος παρέστη στη συνεδρίαση, ανέφερε, ότι “σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της διακήρυξης και της σύμβασης προχωρούμε κανονικά, θα έλεγα, στους χρόνους μας, με μία πολύ μικρή καθυστέρηση. Ο ανάδοχος ήταν έτοιμος και μας παρέδωσε το σύστημα επιτήρησης καθώς και το σύστημα ελέγχου πρόσβασης, το οποίο αντιστοιχεί χονδρικά στο 30% - 40% του συνολικού έργου και προχωράμε στην επόμενη φάση, η οποία περιλαμβάνει τα υπόλοιπα συστήματα”.

Ο κ. Κοσμάς πρόσθεσε δε, πως “είναι ένα σοβαρό θέμα αυτή η προμήθεια για την ασφάλεια του λιμένα, καθώς πλέον αποκτούμε ένα τεράστιο “συν” στην ασφάλεια, για την οποία παγκοσμίως δίνεται τόσο μεγάλο βάρος, στον τομέα των μετακινήσεων. Στην πύλη εισόδου μας θα έχουμε τεράστια ασφάλεια, με αυτά τα συστήματα και τους ελέγχους που θα γίνονται, θα παρέχουμε πολύ υψηλή ασφάλεια. Άρα, θα αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, τόσο για την κρουαζιέρα, όσο και για τα πλοία, τα οποία θα είναι υπόχρεα πλέον, σε αυτά τα συστήματα”.

Διευκρίνισε δε, “ότι τα πλοία της ακτοπλοΐας, που είναι στην καθημερινότητά μας, όσα δηλαδή καταπλέουν από και αποπλέουν προς Πειραιά δεν είναι υπόχρεα, οπότε δεν θα γίνεται έλεγχος, γιατί έχει ακουστεί ότι πλέον και σε αυτά θα περνούν από έλεγχο οι επιβάτες κλπ. Μόνο τα υπόχρεα πλοία θα περνούν”.

Πολλαπλά οφέλη από το σύστημα

Επιπλέον, επισημάνθηκε, πως, στο πλαίσιο του έργου, υπάρχει πρόβλεψη και για την εκπαίδευση του προσωπικού, όσον αφορά στη λειτουργία των καμερών, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάγραμμα.

Σύμφωνα με τον κ. Ζερβό, προβλέπεται εκπαίδευση αρκετών ημερών, που το σύστημα θα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχουν, τόσο στελέχη του Λιμενικού Ταμείου Σύρου, όσο και μέλη του προσωπικού του Λιμεναρχείου Σύρου, καθώς το κέντρο ελέγχου θα είναι διπλό, αφού η Λιμενική Αρχή οφείλει να έχει πλήρη εικόνα, για το τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή στο λιμάνι, ενώ υποστήριξε, πως με το σύστημα αυτό καλύπτονται και υπηρεσιακές ανάγκες του Λ.Σ., για να καταλήξει λέγοντας, ότι “είναι πολύ ευέλικτο το σύστημα που έχουμε φτιάξει, για να μπορεί να εξυπηρετεί όλων των ειδών τα πλοία, στα μέτρα του ανθρωπίνως δυνατού”.

Επίσης σημειώθηκε, πως “σίγουρα είναι κάτι το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. Δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας, αλλά και επιτήρησης, όπως είπαμε, των εγκαταστάσεων, σε στιγμή που δεν είναι υπόχρεα πλοία μέσα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τη Λιμενική Αρχή, να κοιτάει στο λιμάνι”, σε 24ωρη βάση, προκειμένου να υπάρχει γνώση για περιστατικά που είναι απρόβλεπτα ή από κακόβουλες ενέργειες, ή από ατυχήματα, καθώς επίσης και της γενικότερης κίνησης μέσα στο λιμάνι.

Ο κ. Ζερβός έκλεισε, λέγοντας, ότι “πλέον της ασφάλειας, μας δίνει προστιθέμενη αξία σα λιμάνι και αναβαθμίζει όλες τις υπηρεσίες μας, ακόμη και αυτές του ελέγχου και των ανακοινώσεων. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον, σε πραγματικό χρόνο να ανακοινώνουμε πότε φτάνει ένα πλοίο, όχι βασιζόμενοι σε προβλέψεις από το ίντερνετ, το βλέπουμε άμεσα με τα συστήματά μας”.