Υποστήριξη του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης σε επίπεδο Τουριστικού Μάρκετινγκ

  • Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2019 - 16:44

Υπεγράφη την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 η σύμβαση για την «Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης του Δήμου σε επίπεδο Τουριστικού Μάρκετινγκ και Προβολής καθώς και Προώθησης του Τουριστικού Προϊόντος της Σύρου», μεταξύ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και του αναδόχου του έργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 203/17-4-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανάθεση στην MTC Group με σημαντική εξειδίκευση στα συγκεκριμένα αντικείμενα, έχει στόχο την ανάδειξη και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Σύρου μέσω της εκπόνησης ενός τεκμηριωμένου σχεδίου, με συγκεκριμένες επιμέρους δράσεις προβολής, προώθησης και διαφήμισης, για την στοχευμένη προβολή της στην διεθνή αγορά.

Συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων, η πρωτογενής έρευνα και αξιολόγηση της υφιστάμενης τουριστικής κατάστασης του νησιού, η κατάρτιση πενταετούς σχεδίου Μάρκετινγκ ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων προβολής – προώθησης της Σύρου, καθώς και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων που θα υλοποιηθούν.

Αποτελεί μια ακόμα ενέργεια που εντάσσεται στην συντονισμένη προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για στοχευμένη προσέλκυση επισκεπτών με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού και την καθιέρωση της Σύρου στην διεθνή τουριστική αγορά.