Γιώργος Ανωμερίτης

Συμμετοχή του Γιώργου Ανωμερίτη στο 3ο Κυκλαδολογικό Συνέδριο

Νέες τοιχογραφίες και φορητές εικόνες του Μυκονιάτη μεταβυζαντινού αγιογράφου Χριστόδουλου Καλέργη (1670 – 1745) παρουσίασε στο επιστημονικό κοινό του Γ΄ Κυκλαδολογικού Συνεδρίου της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, το οποίο διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην Ερμούπολη Σύρου, ο κυκλαδίτης πολιτικός...