ΚΟΙΝΩΝΩ

ΚΟΙΝΩΝΩ 2018: Εικονικοί Κήποι

Το ΚΟΙΝΩΝΩ Tinos Art Gathering είναι μια συνάντηση καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών, ερευνητών, θεωρητικών και επιστημόνων οι οποίοι προσκαλούνται στην Τήνο ώστε να δημιουργήσουν έργο με αφετηρία το ίδιο το νησί.

Το ΚΟΙΝΩΝΩ 2018, αναπτύσσοντας τρεις επιμέρους, συναφείς Κήπους (Μυστικοί 6-13/7,...