ανώνυμες οδοί

Γνωστοποίηση ανώνυμων οδών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και η Επιτροπή Ονοματοθεσιών Δήμου Σύρου - Ερμούπολης παρακαλούν τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Ερμούπολης να μας γνωστοποιήσουν, το αργότερο έως την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, με κάθε πρόσφορο...