Μεθαύριο ο επίσημος απολογισμός πεπραγμένων της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης για το έτος 2018

Εξελίξεις για έργα και μελέτες της Σύρου

Τα κύρια βήματα που καταγράφηκαν μέσα σε ένα έτος από τη ΔΕΥΑΣ, τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Πολεοδομία

Ο βαθμός προώθησης και προόδου έργων και μελετών για την καθημερινότητα των Συριανών, καθώς και για τις υποδομές του νησιού αποτυπώνεται σε έναν πολυσέλιδο γραπτό απολογισμό του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, αναφορικά με το έτος 2018, για το οποίο αναμένεται μεθαύριο – σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – η επίσημη παρουσίαση των πεπραγμένων, από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή.

Πρόκειται – σε γενικό άξονα - για την ατζέντα που παρέλαβε η απερχόμενη διοίκηση στην αρχή της θητείας της, με βάση την οποία πορεύθηκε τα τελευταία χρόνια, επιχειρώντας να αναπτύξει περαιτέρω τον δημοτικό βηματισμό προς ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών καθώς και των επισκεπτών της πρωτεύουσας των Κυκλάδων.

Η ίδια ατζέντα θα περάσει σε νέα χέρια από αρχές Σεπτέμβρη, με τη νέα διοίκηση του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης να καλείται να προχωρήσει υποθέσεις – μεγάλες και μικρές – προς όφελος του τόπου, αλλά και να εμπλουτίσει το περιεχόμενό της.

Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή έχει προβεί ήδη στην ανάρτηση των τυπικών στοιχείων που συνοδεύουν τα πεπραγμένα του έτους 2018, στην ιστοσελίδα του Δήμου, τα κυριότερα εκ των οποίων ακολουθούν παρακάτω και σχετίζονται με έργα, μελέτες και χρηματοδοτήσεις.

Αν και οι δημότες του νησιού αναμένουν μεθαύριο κι έναν πολιτικό απολογισμό σχετικά με τις κινήσεις της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής, εκτός από την απλή παράθεση των κατωτέρω στοιχείων, ωστόσο, θα ήταν παράλειψη να μην τονισθεί εξ αρχής η δουλειά και η προσπάθεια του υπαλληλικού προσωπικού του Δήμου.

Σημειώνεται πως, τα πεπραγμένα που αφορούν στο έτος 2018 και ακολουθούν, συνδέονται με το έργο της ΔΕΥΑΣ, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Πολεοδομίας.

 

ΔΕΥΑΣ: Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλο το νησί

Πιο αναλυτικά για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ο απολογισμός ξεκινά με το σημαντικό έργο υποδομής της αντικατάστασης και βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές της Ποσειδωνίας και του Φοίνικα. Το συγκεκριμένο έργο δημοπρατήθηκε στις 10/1/2018 και η σύναψη της σύμβασης έγινε στις 3/5/2018. Πρόκειται για ένα έργο που προβλέπεται να περαιωθεί στις 3/5/2020 και ο προϋπολογισμός του (μετά από την έκπτωση και χωρίς ΦΠΑ), έφθασε στο 1/397.819,52 ευρώ.

Με το συγκεκριμένο έργο κατασκευάζεται νέο δίκτυο ύδρευσης σε αρκετούς οικισμούς όπως ο Φοίνικας, ο Βήσσας, τα Άδειατα, η Ποσεοδωνία, ο Μέγας Γιαλός. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ως και το τέλος του 2018 είχαν εκτελεσθεί εργασίες που ανέρχονται σε 341.078,90 ευρώ.

Για τη ΔΕΥΑΣ ένα ακόμη σημαντικό έργο ήταν και η επισκευή του κτιρίου του αντλιοστασίου που βρίσκεται δίπλα στη δεξαμενή “Μπαρούμη” στο Βροντάδο με το ποσό των 13.484,89 ευρώ. Επιπλέον, με αντίστοιχο ποσό έγινε και η ανακατασκευή του αντλιοστασίου λυμάτων στη θέση “Πηδάλι” ενώ προωθήθηκε με ίδιο σχεδόν κόστος και η συντήρηση των εξωτερικών κουφωμάτων του ΒΙΟΚΑ. Εντός του ίδιου έτους, έγινε η μελέτη και το έργο για την αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης στις οδούς Αγίου Γεωργίου και Ειρήνης στην Άνω Σύρο (14/5 έναρξη), ενώ ακολούθησαν στις 18/9/2018 η μελέτη και το έργο της κατασκευής δικτύου μεταφοράς νερού από υδρογεωτρήσεις Μετριών στη γραμμή Ρηχωπό-Βορνάς.

Εκτός των παραπάνω δρομολογήθηκε και υλοποιήθηκε – ίδιας έκτασης παρέμβαση αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης – στον Αγρό και στην Παρακοπή με κόστος 30.062,41 ευρώ (18/9 έναρξη).

Όσον αφορά σε έργα αποχέτευσης, σημειώνεται εκ μέρους της ΔΕΥΑΣ, πως, προωθείται τμήμα της μελέτης “Έργα αποχέτευσης και διάθεσης λυμάτων Δήμου Ποσειδωνίας Σύρου” στα χωριά Βάρης, Μέγα Γιαλού και Αζολίμνου με ποσό ύψους 149.216,01 ευρώ.

Επίσης, άκρως σημαντική υπήρξε η εξέλιξη της ένταξης του έργου “Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Βάρης και Μέγα Γιαλού νήσου Σύρου φάση Α΄” στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με συνολικό προϋπολογισμό 5 εκ. ευρώ. Τονίζεται ότι η διακήρυξη για το πρώτο υποέργο είχε αναρτηθεί στις 14/12/2018 και η προθεσμία υποβολής προσφορών ήταν ως τις 14/1/2019.

 

Τεχνική Υπηρεσία: Έμφαση σε σχολεία, οδικό δίκτυο και δημοτική περιουσία

Αναφορικά με το έργο της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2018, θα πρέπει να διευκρινισθεί πως αυτό εστιάζει σε παρεμβάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών και μεριμνά για την ασφάλειά τους. Όσον αφορά σε έργα με χρηματοδότηση του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, πρέπει να αναφερθεί πως εντός του 2018 ολοκληρώθηκε η εργολαβία για τη συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου (χρήσης 2017). Η σύμβαση είχε υπογραφεί στις 28/8/2017 με οικονομικό αντικείμενο 96 χιλ. ευρω. Ειδικότερα, στις 28/6/2018 υπεγράφη και συμπληρωματική σύμβαση ποσού 29.279,14 ευρώ, κυρίως για την αποκατάσταση της ασφαλτόστρωσης της δημοτικής οδού στην Ανάσταση. Με τα παραπάνω χρήματα δόθηκε έμφαση σε αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, τοίχων αντιστήριξης οδών και σε τμήματα ασφαλτοστρώσεων.

Επίσης, το έργο της συντήρησης κι επισκευής σχολικών κτιρίων χρήσης 2017, αναφέρεται πως περαιώθηκε στις 26/7/2018 και αφορούσε σε ποσό 40.702 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτού του έργου έγιναν παρεμβάσεις στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Μάννα, στο Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της Ποσειδωνίας, στο Νηπιαγωγείο Βάρης καθώς και επισκευές στον παλαιό θόλο (σήμερα αντικαταστάθηκε) που στεγάζει το 1ο και 3ο Γυμνάσιο. Από τα ίδια χρήματα, αξιοποιήθηκε μέρος προκειμένου να αποκατασταθεί κατά προτεραιότητα για την ασφάλεια των μαθητών, ο πύργος του ρολογιού του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης.

Με πόρους του Δήμου ακολούθησαν μία σειρά συντηρήσεις σε δημοτικά ακίνητα, οι οποίες δεν ξεπέρασαν το ποσό των 45 χιλ. ευρώ. Μεταξύ άλλων έγινε χρωματισμός και αποκατάσταση επιχρισμάτων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στο παιδικό σταθμό της οδού Κ. Μαρούλη, στον βρεφικό σταθμό του Ξηροκάμπου, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Πάγου και στο ΚΑΠΗ Βάρης. Επιπλέον, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποσειδωνίας, στο ΚΕΚ Κινίου και στο Βιομηχανικό Μουσείο.

Ακόμη, ολοκληρώθηκαν η κατασκευή πεζοδρομίων στα Λαζαρέττα με ποσό 16.000 ευρώ.

Αξίζει να υπογραμμισθεί πως με ίδιους πόρους του Δήμου προωθήθηκε η μελέτη ανακατασκευής του οδικού τμήματος της περιοχής Βούρλη στην Ερμούπολη, ενώ υπεγράφη και συμπληρωματική σύμβαση. Συνολικά το ποσό για τα “εργαλεία” που θα υποδεικνύουν την καλύτερη λύση στην περιοχή με τα κατολισθητικά φαινόμενα πλησίασε τις 20 χιλ. ευρώ. Στο νήμα των ανωτέρω ενεργειών, έγιναν και γεωτεχνικές έρευνες στην ίδια περιοχή ενώ υλοποιήθηκαν και γεωτρήσεις για τη λήψη όλων των απαραίτητων στοιχείων (18.564,02 ευρώ).

Εκτός των παραπάνω, δρομολογήθηκε και άλλη εργολαβία για αποκατάσταση παραδοσιακών πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων στα όρια της Ερμούπολης με οικονομικό αντικείμενο 70.000 ευρώ, που είναι ακόμη σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτής της εργολαβίας δόθηκε έμφαση σε ράμπες ΑΜΕΑ και σημεία βελτίωσης της προσβασιμότητάς για τους συμπολίτες μας.

Τέλος, με το ποσό των 35 χιλ. ευρώ προωθήθηκε εργολαβία για την άρση της επικινδυνότητας κτιρίων ενώ με ποσό 23 χιλ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν συντηρήσεις και επισκευές σε δημοτικά ακίνητα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου.

Στη λίστα του Δήμου ήρθαν να προστεθούν και βελτιώσεις στον δημοτικό φωτισμό (Ποσειδωνία και Ερμούπολη) ενώ για την πολυσυζητημένη υπόθεση του αμαξοστασίου στον Αξό, προωθήθηκε ποσό ύψους σχεδόν 10 χιλ. ευρώ, όπως αποφασίστηκε με βάση τις παρατηρήσεις που είχε κάνει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, για τον χώρο που βρίσκονται οι εργαζόμενοι.

 

Συγχρηματοδοτούμενα έργα και μελέτες

Όσον αφορά στη λίστα των συγχρηματοδοτούμενων έργων και μελετών με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης έχουν καταγραφεί συγκεκριμένες εξελίξεις.

Πιο αναλυτικά, κατά το έτος 2018 παρελήφθη η μελέτη στατικής επάρκειας για την Κλειστή Αίθουσα Α΄ του ΑΚΔΕ και ακολούθησε η έγκριση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με το έργο να προϋπολογίζεται σε 545 χιλ. ευρώ.

Μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου προωθήθηκε ακόμη και η επισκευή και συντήρηση σχολείων της Σύρου, με ποσό 192 χιλ. ευρώ. Μέσω της ίδιας σύμβασης δρομολογήθηκαν εργασίες στο 2ο, 3ο, 4ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο αλλά και στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο. Τέλος, εντός του 2018 προωθήθηκε και το μεγάλο έργο του νέου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου της Βάρης (υπογραφή σύμβασης 20/2/2018 και ποσό 1.540.574,20 ευρώ), ενώ έγινε και η προμήθεια του εξοπλισμού του Λαογραφικού Μουσείου του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου με ποσό 360 χιλ. ευρώ.

Από την πλευρά της, η Τεχνική Υπηρεσία έχει προχωρήσει και στην εκτέλεση του έργου της αντικατάστασης τριών φωτιστικών ιστών και του συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου Ερμούπολης μέσω προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η σύμβαση υπεγράφη στις 13/6 και το ποσό αφορούσε σε 146 χιλ. ευρώ.

Σχετικά με τα προγράμματα συνεργασίας στα οποία είχε συμμετοχή ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και αποκόμισε όφελος για τον τόπο, αυτά είναι δύο. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 με ακρωνύμιο πρόγραμμα “Ερμής ΙΙ”, το οποίο ευνόησε στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των ατόμων με προβλήματα κινητικότητας στις παραλίες της Σύρου.

Το ποσό που αφορούσε τη Σύρο ήταν 160.970 ευρώ. Επιπλέον, ο Δήμος έλαβε χρηματοδότηση μέσω προγράμματος INTERREG για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τηλεματικού συστήματος για τις αστικές μεταφορές. Για το δημοτικό ταμείο κατοχυρώθηκε το ποσό των 221.480 ευρώ και το έργο δρομολογείται.

Τέλος, άξια λόγου είναι η προσπάθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας να διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις για έργα και μελέτες. Συγκεκριμένα, ο Δήμος έστειλε αίτημα στο Υπ. Εσωτερικών για τις παιδικές χαρές στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ “Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών των δήμων της χώρας”, από όπου και κατοχύρωσε ποσό ύψους 200 χιλ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις θα δρομολογηθούν εντός του 2019. Επιπλέον, για τα σχολεία διεκδικήθηκε και εξασφαλίστηκε ποσό 100 χιλ. ευρώ για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης και το 2ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ενώ με 200 χιλ. ευρώ, ενισχύθηκαν σημαντικά και οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, στο πλαίσιο της απαίτησης εναρμόνισης των προδιαγραφών λειτουργίας τους με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

 

Αξιοποίηση γεωλογικού πλούτου και ολοταχώς για ΧΥΤΥ

Ο απολογισμός της Τεχνικής Υπηρεσίας ολοκληρώνεται με σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά στην αξιοποίηση του γεωλογικού πλούτου της Σύρου και τη δημιουργία ΧΥΤΥ.

Συγκεκριμένα, η πρώτη πράξη με προϋπολογισμό 367.285 ευρώ εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Ν. Αιγαίο (2017 – 2020) του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και προβλέπει την ανάδειξη σημείων γεωλογικού ενδιαφέροντος, την ανάπτυξη μονοπατιών, τη δημιουργία γεωλογικού εκθετηρίου καθώς όμως και την προώθηση δράσεων έρευνας, προβολής κι εκπαίδευσης.

Επίσης, η Σύρος βρίσκεται “κοντά” στην υλοποίηση του έργου της μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και της κατασκευής νέου κυττάρου ΧΥΤΥ. Πρόκειται για ένα έργο που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, με την προεκτιμώμενη αμοιβή για τις μελέτες να αγγίζει τις 339 χιλ. ευρώ και για το έργο τα 4.767.932,81 ευρώ.

Τέλος, το 2018 προωθήθηκε η προσπάθεια ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού συγκροτήματος των Λυκείων στο Μάννα της Σύρου, όπως και του Δημοτικού Σχολείου της Ποσειδωνίας, με τα στοιχεία των διακηρύξεων των διαγωνισμών να έχουν γνωστοποιηθεί προσφάτως.

 

Ατζέντα Πολεοδομίας

Σημαντικό έργο έχει αναλάβει και η Πολεοδομία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, η οποία – υπενθυμίζεται – πως παρέχει υπηρεσίες και στα νησιά της Κέας, της Κύθνου αλλά και της Μυκόνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτήθηκαν απολογιστικά για το έτος 2018, προκύπτουν τα παρακάτω: Εκδόθηκαν 240 εγκρίσεις δόμησης και 90 άδειες δόμησης, εκδόθηκαν 125 αναθεωρήσεις και ενημερώσεις φακέλων οικοδομικών αδειών, ενώ μεταξύ άλλων, χορηγήθηκαν 270 εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας και δόθηκαν 176 ηλεκτροδοτήσεις κτισμάτων. Επιπλέον, χορηγήθηκαν 400 βεβαιώσεις χρήσεων γης, συντάχθηκαν 73 εκθέσεις αυτοψίας αυθαίρετων κατασκευών και έγινε ο υπολογισμός προστίμων. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως το σημαντικότερο ζήτημα με το οποίο ασχολήθηκε με συνέπεια η Πολεοδομία και το 2018 ήταν η Πολεοδομική Μελέτη Ερμούπολης, προκειμένου να δοθούν κατευθύνσεις από το Υπ. Ενέργειας και την αρμόδια ομάδα έργου, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της τελικής έγκρισης. Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει νεότερη θετική εξέλιξη για το θέμα.