ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  • Τετάρτη, 6 Μαρτίου, 2013 - 09:05

ΣΥΡΟΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Εστιατόριο "Της Φιλομήλας". Έκθεση του Jean Claude Sabatier. (Διάρκεια έκθεσης: 28/02/2013 μέχρι και 31/03/2013)

Βιομηχανικό Μουσείο- Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου.Έκθεση ¨Το Βιομηχανικό Μουσείο τρέχει στο Παρελθόν της Μοτοσικλέτας". (Διάρκεια έκθεσης: 8/02 μέχρι τις 10/03). Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 10:00-15:00, τετάρτη & Σάββατο: κλειστά)