Ψυχαγωγία

Το σκίτσο της ημέρας

  • Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου, 2018 - 06:21
  • 0 Σχόλια

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Επέτειος Πολυτεχνείου"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Περί αγάπης"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Ξεπλένει την ΕΕ"

Στη Φάκα

Σατυρικός Σχολιασμός της Επικαιρότητας

...

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Δεν γλιτώνουμε"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Κλίμα σκανδαλολογίας..."

Στη Φάκα

Σατυρικός Σχολιασμός της Επικαιρότητας

...

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Συνέδριο Ποταμιού"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Στη μνήμη της 7χρονης Αμάλ" 

 

Το σκίτσο της ημέρας

  • Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου, 2018 - 06:21
  • 0 Σχόλια

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Γενναιόδωρος & Ψυχοπονιάρα"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Ξέπλυμα"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Οι δυνατότητες"

Στη Φάκα

Σατυρικός Σχολιασμός της Επικαιρότητας

...

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Ο ένας και ο άλλος"

Το σκίτσο της ημέρας

  • Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου, 2018 - 06:21
  • 0 Σχόλια

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "1940-2018"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Χωρίς Λόγια"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Περί Ανακοίνωσης"

Στη Φάκα

Σατυρικός Σχολιασμός της Επικαιρότητας

...

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Περί Πρόθεσης"

το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Παράδοση - Παραλαβή"

Σελίδες