Ψυχαγωγία

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Περί επιστροφής"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Ψάχνει στελέχη"

Στη Φάκα

Σατυρικός Σχολιασμός της Επικαιρότητας

...

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Προοδευτική Συμμαχία"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "ΔΙΑΒΑΤΑ"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Καχύποπτος"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Η σέλφι των ... νικητών"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Χωρίς λόγια"

Στη Φάκα

Σατυρικός Σχολιασμός της Επικαιρότητας

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Για την αλλαγή"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Περί συστήματος"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Περί παρεμβάσεων και παρενοχλήσεων"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Στο Αγαθονήσι"

Στη Φάκα

Σατυρικός Σχολιασμός της Επικαιρότητας

...

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Χωρίς λόγια"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Να 'τανε το '21"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Περί εκλογών"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Ξανάνιωσε"

Στη Φάκα

Σατυρικός Σχολιασμός της Επικαιρότητας

...

Σελίδες