Ψυχαγωγία

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: «Χωρίς λόγια» 

 

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Τζα!"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Ευρωεκλογές"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου"

Στη Φάκα

Σατυρικός Σχολιασμός της Επικαιρότητας

...

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Δημοτικές 2019"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: «Εκλογές» 

 

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Μπαμπά πρόσεχε"

To σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Ροδίτικη υπόθεση"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Εκλογές 2019"

Στη Φάκα

Σατυρικός Σχολιασμός της Επικαιρότητας

...

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Με άνεμο και αέρα"

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: «Περί 13ης σύνταξης» 

 

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Νέα εποχή"

To σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Υποσχέσεις και παροχές"

Το σκίτσο της ημέρας.

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Σε θέση μάχης"

Στη Φάκα

Σατυρικός Σχολιασμός της Επικαιρότητας

...

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Λασπομαχίες"

«Η Ανδριακή Ναυτοσύνη: Μαρτυρίες από τις αρχές έως τα τέλη του 20ου αιώνα»

Εμπειρίες και βιώματα Ανδριωτών ναυτικών, αφηγήσεις σε πρώτο πρόσωπο για γεγονότα από την ζωή τους στη θάλασσα και μαρτυρίες από μέλη των οικογενειών τους μεθερμηνεύοντας την ναυτοσύνη της Άνδρου, αναδεικνύει το βιβλίο «Ανδριακή...

Το σκίτσο της ημέρας

Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: «Εν Χορδαίς & Οργάνοις» 

 

Σελίδες