Για τη Δ.Ε. του Κ. Υγείας Μυκόνου, Ντίνα Σαμψούνη

Διορισμός ιατρού στο Περιφερειακό Ιατρείο της Άνω Μεράς

  • Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου, 2017 - 12:32

 Αθόρυβα, μεθοδικά και συντονισμένα, η Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αιγαίου και του Υπουργείου Υγείας, και η Δ.Ε του Κέντρου Υγείας Μυκόνου, συνεχίζουν την συστηματική επάνδρωση των δομών υγείας του νησιού μας. 

Στα πλαίσια, όχι μόνο της αναβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά και της ανάκτησης εγκαταλελειμμένων δομών, συστάθηκε μία νέα επιπλέον θέση ιατρού υπαίθρου για το Π.Ι. της Άνω Μεράς.

Μετά από χρόνια, ένα δίκαιο αίτημα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Άνω Μεράς, για παροχή ιατρικών υπηρεσιών ικανοποιείται, με την επαναλειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου της.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω θέση συμπεριλήφθηκε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, με την υπ. αρ. πρωτ. Α2γ/ Γ.Π.οικ.42212/02-06-2017 κοινή υπουργική απόφαση, του Υπ. Υγείας κ. Ξανθού και του Αν. Υπουργού κ. Πολάκη. Μετά την παραίτηση του επιτυχόντα ιατρού, η θέση ξαναπροκηρύχθηκε άμεσα με την Α2γ/Γ.Π. οικ.61947/10-8-2017 πρόσκληση στην οποία επιτυχούσα είναι η ιατρός κ. Τάτση Μαρία η οποία από την Δευτέρα 6-11-2017, ανέλαβε υπηρεσία στο Περιφερειακό Ιατρείο της Άνω Μεράς.

Η ιατρός θα ευρίσκεται καθημερινά, στο Π.Ι., εκτός των ημερών που την προηγούμενη θα εκτελεί τις προκαθορισμένες εφημερίες της στο Κ.Υ., σύμφωνα με την νομοθεσία.

Τέλος , σε πείσμα των καιρών, των συγκυριών και περιστάσεων ΕΜΕΙΣ, θα βλέπουμε και θα επιμένουμε στη μεγάλη εικόνα, της δημόσιας υγείας και μιας νέας ιεραρχίας αξιών στην παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.