Δωρεές στην Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν. Σύρου

  • Τετάρτη, 4 Ιουλίου, 2018 - 13:49

Η Κοινή Διοικήτρια του Γ.Ν. Σύρου & Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου, κα Μαργαρίτα Μπουραντά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαριστούν θερμά για την προσφορά τους στην νεοσύστατη Παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου μας :

 1. Τον Όμιλο Inner wheel Σύρου για τη δωρεά μιας αντλίας έγχυσης φαρμάκων ογκομετρική και  2. Την Επιχειρηματία κα. Δασκάλου Αντιγόνη για τη δωρεά της σε ιματισμό.

Τέτοιου είδους ενέργειες συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και στη βελτίωση των παρεχόμενων προς τους συνανθρώπους μας νοσοκομειακών υπηρεσιών.