Μίσθωση ακινήτων (γραφείων) για τις ανάγκες λειτουργίας της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου σε 2 νησιά του Νομού (Άνδρος - Θήρα)

  • Τρίτη, 9 Ιουλίου, 2019 - 13:12

Βλέπε εικόνα

Αριθμός Φύλλου: 
5063