Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Ακινήτων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, με βάση απόφαση από την 6/2019 συνεδρίαση της, διακηρύσσει ότι την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 13:00, θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Π.Ι.Ι.Ε στην Τήνο, από επιτροπή που θα συσταθεί σύμφωνα με το ΠΔ 715/1979, πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ενοικίαση των κάτωθι τριών (3) ακινήτων ιδιοκτησίας του Π.Ι.Ι.Ε.Τ, που βρίσκονται στην Αθήνα, στην κατάσταση που βρίσκονται σημερα, ήτοι:

1. Ενός (1) διαμερίσματος με βοηθητικούς χώρους, στον 2ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Καλύμνου 37-39 στην Αθήνα, εμβαδού 31,50 τ.μ., με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 120,00 ευρώ.

2. Ενός (1) διαμερίσματος στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Μυτιλήνης 50 στην Κυψέλη, εμβαδού 80,25 τ.μ. με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 200,00 ευρώ.

5. Ενός (1) διαμερίσματος στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Δευκαλίωνος 63 - Αγ. Λουκάς - Πατήσια, εμβαδού 51 τ.μ., με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 150,00 ευρώ.

Ολοκληρωμένη η διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Για λοιπές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου τηλ. 22830-22256 (κ. Ελισσάβετ Δαβίου & Κρυσταλία Βιδάλη - Υπάλληλοι ΠΙΙΕΤ) και στο τηλ. 210 3606531 (κ. Δημήτριος Σιώτος - Δικηγόρος - Ηρακλείτου 6 στην Αθήνα)

Ο Αντιπρόεδρος της

Διοικούσας Επιτροπής

του Π.Ι.Ι.Ε.Τ

Ευάγγελος Σημαντήρης

 

Αριθμός Φύλλου: 
5084