Περίληψη Προκήρυξης Μίσθωσης Ακινήτου στην Ερμούπολη

  • Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2019 - 13:11
  • /   Eνημέρωση: 17 Απρ. 2019 - 12:39
  • /   Συντάκτης: Κατερίνα Βιδάλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μίσθωση κτιρίου στην Ερμούπολη Σύρου, για τη στέγαση μέρους των Υπηρεσιών της Α’ Τοπικής Διεύθυνσης Κυκλάδων του ΕΦΚΑ, συνολικής επιφάνειας χώρων 300 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%), εκ των οποίων: τα 200 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) προορίζονται για χώρους κύριας χρήσης ενώ τα 100 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) για χρήση αρχείων (μπορούν να βρίσκονται και σε υπόγειο). Ανώτατο όριο αιτούμενου μηνιαίου μισθώματος για τους χώρους κυρίας χρήσης ορίζεται το ποσό των 5,00 €/τ.μ. και για τους χώρους του αρχείου το ποσό των 2,00 €/τ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 07-05-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία του Α’ Τοπικού Υποκ/τος Μισθωτών Κυκλάδων του ΕΦΚΑ, οδός Νικηφόρου Μανδηλαρά 1, Ερμούπολη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Α’ Τοπικού Υποκ/τος μισθωτών Κυκλάδων του ΕΦΚΑ, Νικηφόρου Μανδηλαρά 1, Ερμούπολη, και στο τηλέφωνο 22810-82340 από 08:00 μέχρι 14:00. Επίσης στο link: http://www.efka.gov.gr/ banner διαγωνισμοί, όπου υπάρχει η πλήρης προκήρυξη μαζί με τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών των κτιρίων του ΕΦΚΑ.

Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ

Αριθμός Φύλλου: 
5105