Εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση λειτουργίας γραφείου αυτοκινήτων

  • Πέμπτη, 9 Μαΐου, 2019 - 10:28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΥΡΟΥ

Ερμούπολη 07-05-2019

Αριθμ. Πρωτ.: ΚΑΣΟΒ/178

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σε εκτέλεση τη υπ’ αριθμό ΥΠΑ/Δ11/Γ/11439/07-05-2019 Απόφασης προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας γραφείου ενοικίασης Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων στον Κρατικό Αερολιμένα Σύρου (ΚΑΣΟΒ) για τρία (3) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 24η/05/2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 - 10:30 π.μ., στα γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Σύρου.

Με Ε.Δ

Ο Προϊστάμενος της Οργανικής Μονάδας

Κρατικού Αερολιμένα Σύρου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ

Ο Αερολιμενάρχης κ.α.α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ

 

Αριθμός Φύλλου: 
5120