Ζωή Γαβριηλίδου

“Το λάθος είναι το «σπέρμα» της επόμενης γλωσσικής δομής”

Τα λάθη που εντοπίζονται συχνά στο γραπτό και προφορικό λόγο, αλλά και τη συμβολή τους στην εξέλιξη της γλωσσικής δομής, ανέδειξε η Κοσμήτωρ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας, Ζωή Γαβριηλίδου, στο πλαίσιο του 4ου...