οργανώσεις

Ανάδειξη κοινωνικών προτύπων

Η “Κίνηση πολιτών για μια ανοικτή κοινωνία” και το “Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού” προκηρύσσουν τον έβδομο πανελλήνιο διαγωνισμό “Νησίδων Ποιότητας 2013” με σκοπό, την ανάδειξη πρωτοβουλιών και ομάδων που προάγουν θετικά κοινωνικά πρότυπα, προσφέροντας συλλογικό, πρωτοποριακό και πάντα υψηλής...