Περίληψη καταστατικού σωματείου με την επωνυμία ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ

  • Δευτέρα, 13 Μαΐου, 2019 - 11:20

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την με αριθμό 4/2019 Διάταξη Τροποποίησης Καταστατικού Σωματείου του Ειρηνοδικείου Ερμούπολης τροποποιήθηκε το σύνολο των 22 άρθρων του καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ και προστέθηκαν τα άρθρα 23-29, λόγω της αναγκαιότητας προσαρμογής του καταστατικού του Σωματείου στις απαιτήσεις των αθλητικών οργανώσεων.

Σύρος, 06/05/2019

Η πληρεξούσια Δικηγόρος

ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ι. ΧΑΒΑΤΖΗ

Αριθμός Φύλλου: 
5122