Αλλαγή επωνύμου από Χαμπίπι σε Χαμπίπης

  • Δευτέρα, 13 Μαΐου, 2019 - 11:16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: τ.τ.4010/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι ο Χαμπίπης Λουλζίμ του Λούαν και την Βιόλτσα, κάτοικος Μυκόνου Ν. Κυκλάδων, στην περιοχή «Ορνός» Τ.Κ 84600, που γεννήθηκε στους Αγ. Σαράντα Αλβανίας το έτος 1981 και είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Μυκόνου Ν. Κυκλάδων με α/α: - 33- με αίτησή του ζήτησε την αλλαγή του επωνύμου του ανήλικου τέκνου του Χαμπίπι Μάριο του Λουλζίμ και της Μαρίνας που γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία Ν. Αττικής το έτος 2012 και είναι γραμμένος στο Αρρένων του Δήμου Μυκόνου Ν. Κυκλάδων με α/α: - 55- από «Χαμπίπι» σε «Χαμπίπης».

Ύστερα από τα ανωτέρω καλούμε καθέναν που δεν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση, στο Δήμο Μυκόνου Ν. Κυκλάδων, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Γραφείο Δημοτολογίου, Παραλία Μυκόνου, Τ.Κ 84800 Μύκονος.

Μύκονος 06-05-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ

Αριθμός Φύλλου: 
5122