Περίληψη επίδοσης δικογράφου αγνωστης διαμονής

  • Τρίτη, 14 Μαΐου, 2019 - 09:24

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Στις 7 Μαίου 2019 η Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αιγαίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σύρου Αικατερίνη Δουράτσου, που έχει έδρα στην οδό Πάρου 6 Ερμούπολης Σύρου, μέλος της εταιρείας δικαστικών Επιμελητών «Αικατερίνη Μ. Δουράτσου – Παύλος Ε. Χρυσαφίδης» που επίσης εδρεύει ως άνω επέδωσε εις τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου για την καθ’ ης ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «MICHEL JAN MUTINGA ROLAND GEORGES RAHAL OE» που έδρευε στην πόλη της Μυκόνου οδός Πιταράκη Ζαννή κατόχου ΑΦΜ 800663610 και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο εκ του εις χείρας μου πρωτοτύπου - της υπ’ αριθμ. 1593 /19-4-2019 Εκθέσεως Αποβολής και Εγκατάστασης και Καταγραφής Κινητών Πραγμάτων μετά από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε στις 19-04-2019 από την Δικηγόρο Χριστίνα Αργυροπούλου ως πληρεξούσιας της Μαρουσώς Σαντοριναίου του Δημητρίου, κατοίκου Μυκόνου περιοχή Λίμνη κατόχου ΑΦΜ 107209723. Προς τούτο συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 3577 δ’ /07-05-2019 έκθεση μου και με Εισαγγελική παραγγελία δημοσιεύεται η παρούσα.

Ο Δικαστικός Επιμελητής

ΔΑΝΙΗΛ Θ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Τ.Υ. Τ.Σ.

Αριθμός Φύλλου: 
5123