Επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου στη Μύκονο

  • Τετάρτη, 26 Ιουνίου, 2019 - 14:28

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ

Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μίσθωση κτιρίου στην Μύκονο, για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Αποκεντρωμένου Τμήματος Μυκόνου της Α’ Τοπικής Διεύθυνσης Κυκλάδων του ΕΦΚΑ, συνολικής επιφάνειας χώρων 140τ.μ., πλέον ή έλαττον (±10%), εκ των οποίων τα 100 τ.μ πλέον ή έλαττον (±10%) προορίζονται για χώρους κύριας χρήσης ενώ τα 40τ.μ., πλέον ή έλαττον (± 10%) για χρήση αρχείων (μπορούν να βρίσκονται και σε υπόγειο).

Ανώτατο όριο αιτούμενου μηνιαίου μισθώματος για τους χώρους κυρίας χρήσης ορίζεται το ποσό των 12,00 ευρώ/τ.μ και για τους χώρους του αρχείου το ποσό των 3,00 ευρώ / τ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28-06-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Μυκόνου του ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), Πήγαδος, 84600 Μύκονος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης του ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) στη Μύκονο και στο τηλέφωνο 22890 -79711 από 08:00 μέχρι 14:00. Επίσης στο link:http://www.efka.gov.gr/ banner διαγωνισμοί, όπου υπάρχει η πλήρης προκήρυξη μαζί με τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών των κτιρίων του ΕΦΚΑ

Αριθμός Φύλλου: 
5154