Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου αγνώστου διαμονής Χρήστου Καρατσάλου

  • Τετάρτη, 26 Ιουνίου, 2019 - 14:25

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Επιδόθηκε στις 25-6-2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου με την υπ’αρ. 3989 δ’ έκθεσή μου, για τον αγνώστου διαμονής καθού η κλήση - εναγόμενο ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΡΑΤΣΑΛΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, αντίγραφο της από 12-6-2019 ΚΛΗΣΗΣ της Sofie-Barbara (Σόφι – Μπάρμπαρα) Von Bodisco (Βον Μποντίσκο) κατοίκου Μυκόνου (ΑΦΜ 135128613), εναντίον του που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ με αριθμό κατάθεσης 444/13-6-2019 και ζητά να ορισθεί νέος τόπος και χρόνος για τη συζήτηση της από 5-8-2018 αγωγής διαζυγίου της πρώτης εναντίον του και ενώπιον του Μον. Πρωτ. Σύρου. Από παρά πόδα του πράξης προκύπτει ότι ορίσθηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της αγωγής στις 27-3-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 με αρ. πιν. 23ΕΙΔ, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί στη συζήτησή της.

Σύρος, 25-6-2019

Αικατερίνη Μ. Δουράτσου

Δικαστική Επιμελήτρια

Εφετείου Αιγαίου

Αριθμός Φύλλου: 
5154