Περίληψη ανακοίνωσης υπ' αριθμ Σοχ 3/2019 της ΔΕΗ

  • Τετάρτη, 10 Ιουλίου, 2019 - 13:56

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε

Εμπορία

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας

Ημερομηνία: 23-05-2019

Αριθμ. Πρωτ.: 2388

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 3/2019

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού σαράντα ενός (41) ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει. Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης: 500

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας

Τόπος απασχόλησης: Πάτρα (δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας

Ειδικότητα: ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 3

Κωδικός θέσης: 501

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας

Τόπος απασχόλησης: Πάτρα (δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 6

Κωδικός θέσης: 502

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου

Τόπος απασχόλησης: Αίγιο (δ. Αιγιαλείας) Ν. Αχαΐας

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 503

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου

Τόπος απασχόλησης: Ζάκυνθος (δ. Ζακύνθου) Ν. Ζακύνθου

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 504

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου

Τόπος απασχόλησης: Αγρίνιο (δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Ειδικότητα: ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού - Οικονομικού)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 505

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Θήβας

Τόπος απασχόλησης: Θήβα (δ. Θηβαίων) Ν. Βοιωτίας

Ειδικότητα: ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 506

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λειβαδιάς

Τόπος απασχόλησης: Λειβαδιά (δ. Λεβαδέων) Ν. Βοιωτίας

Ειδικότητα: ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 507

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Άμφισσας

Τόπος απασχόλησης: Άμφισσα (δ. Δελφών) Ν. Φωκίδας

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 508

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κεφαλονιάς

Τόπος απασχόλησης: Αργοστόλι (δ. Κεφαλονιάς) Ν. Κεφαλληνιάς

Ειδικότητα: ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 509

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κορίνθου

Τόπος απασχόλησης: Κόρινθος (δ. Κορίνθου) Ν. Κορινθίας

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 510

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Άργους

Τόπος απασχόλησης: Άργος (δ. Άργους- Μυκηνών) Ν. Αργολίδας

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 511

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κρανιδίου

Τόπος απασχόλησης: Κρανίδι (δ. Ερμιονίδας) Ν. Αργολίδας

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 512

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σπάρτης

Τόπος απασχόλησης: Σπάρτη (δ. Σπάρτης) Ν. Λακωνίας

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 513

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Μολάων

Τόπος απασχόλησης: Μολάοι (δ. Μονεμβασιάς) Ν. Λακωνίας

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 514

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Φιλιατρών

Τόπος απασχόλησης: Φιλιατρά (δ. Τριφυλίας) Ν. Μεσσηνίας

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 515

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου

Τόπος απασχόλησης: Ρέθυμνο (δ. Ρεθύμνης) Ν. Ρεθύμνης

Ειδικότητα: ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 516

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. Νικολάου

Τόπος απασχόλησης: Αγ. Νικόλαος (δ. Αγ. Νικολάου) Ν. Λασιθίου

Ειδικότητα: ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 517

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιεράπετρας

Τόπος απασχόλησης: Ιεράπετρα (δ. Ιεράπετρας) Ν. Λασιθίου

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 518

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Μοιρών

Τόπος απασχόλησης: Μοίρες (δ. Φαιστού) Ν. Ηρακλείου

Ειδικότητα: ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 519

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου

Τόπος απασχόλησης: Χίος (δ. Χίου) Ν. Χίου

Ειδικότητα: ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 520

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου

Τόπος απασχόλησης: Χίος (δ. Χίου) Ν. Χίου

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 521

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου

Τόπος απασχόλησης: Σάμος (δ. Σάμου) Ν. Σάμου

Ειδικότητα: ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 522

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου

Τόπος απασχόλησης: Σάμος (δ. Σάμου) Ν. Σάμου

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 523

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου

Τόπος απασχόλησης: Μυτιλήνη (δ. Λέσβου) Ν. Λέσβου

Ειδικότητα: ΠΕ*Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 524

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου

Τόπος απασχόλησης: Μυτιλήνη (δ. Λέσβου) Ν. Λέσβου

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 525

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου

Τόπος απασχόλησης: Ρόδος (δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου

Ειδικότητα: ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 526

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου

Τόπος απασχόλησης: όδος (δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 527

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω

Τόπος απασχόλησης: Κως (δ. Κω) Ν. Δωδεκανήσου

Ειδικότητα: ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 528

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω

Τόπος απασχόλησης: Κως (δ. Κω) Ν. Δωδεκανήσου

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 529

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Θήρας

Τόπος απασχόλησης: Θήρα (δ. Θήρας) Ν. Κυκλάδων

Ειδικότητα: ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού )

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 530

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Χαλκίδας

Τόπος απασχόλησης: Χαλκίδα (δ. Χαλκιδέων) Ν. Ευβοίας

Ειδικότητα: ΠΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού )

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 531

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Χαλκίδας

Τόπος απασχόλησης: Χαλκίδα (δ. Χαλκιδέων) Ν. Ευβοίας

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 532

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λίμνης

Τόπος απασχόλησης: Λίμνη (δ. Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας) Ν. Ευβοίας

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 533

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σκύρου

Τόπος απασχόλησης: Σκύρος (δ. Σκύρου) Ν. Ευβοίας

Ειδικότητα: ΔΕ* Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

Αριθμός ατόμων: 1

* Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε Υπηρεσιακές Μονάδες των Καταστημάτων Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας και σε αντικείμενα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών ΔΕΗ Α.Ε (π.χ. εμπορική εξυπηρέτηση πελατών, ταμεία κ.λ.π.) και σε λοιπές εργασίες γραμματειακής υποστήριξης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ. Αριθ.3/2019 και στα σχετικά Παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του δήμου/των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ αριθ.3/2019, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. ακολουθώντας τη διαδρομή: Απασχόληση 4Θέσεις Εργασίας 4Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

1. Για τις θέσεις με κωδικό 500 και 501: ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ

Οδός: Ακτή Δυμαίων 15, T.K. 26 222 - Πάτρα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας (αρμόδια: κα Λούντζη Αρετή τηλ. 2610 - 362611 και 2610 - 362612).

2. Για τη θέση με κωδικό 502 : ΔΕΗ ΑΙΓΙΟΥ

Οδός : Κορίνθου 113, Τ.Κ. 25 100 - Αίγιο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου (αρμόδιος : κος Δρουγούτης Ανδρέας τηλ. 26910 - 23755).

3. Για τη θέση με κωδικό 503: ΔΕΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Οδός: Αρχ. Κατράμη & Νταγιαπιέρα, T.K. 29 100 - Ζάκυνθος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου (αρμόδια: κα Καμβάση Άννα τηλ. 26950 - 45222).

4. Για τη θέση με κωδικό 504: ΔΕΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Οδός : Χαρ. Τρικούπη 13 Τ.Κ. 30 100 - Αγρίνιο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου (αρμόδιος : κα Κατσιάδα Ελένη τηλ. 26410 - 30082).

5. Για τη θέση με κωδικό 505 : ΔΕΗ ΘΗΒΑΣ

Οδός : Ποτνίων 30 Ταχί Θήβα Τ.Κ. 32 200 - Θήβα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Θήβας (αρμόδια: κα Ψούνη Ελευθερία τηλ. 22620 - 82112 ).

6. Για τη θέση με κωδικό 506 : ΔΕΗ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

Οδός: Σοφοκλέους & Φιλολάου Τ.Κ. 32 100 - Λειβαδιά και ειδικότερα στην Υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λειβαδιάς (αρμόδιος : κος Φερφύρης Γρηγόρης τηλ. 22610 - 87111 ).

7. Για τη θέση με κωδικό 507: ΔΕΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Οδός: Κορδώνη 15 Τ.Κ. 33 100 - Άμφισσα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Άμφισσας (αρμόδια: κα Τριάντη Μαρία τηλ. 22650-79021).

8. Για τη θέση με κωδικό 508 : ΔΕΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Οδός : Αντώνη Τρίτση 70 Τ.Κ. 28 100 - Αργοστόλι και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κεφαλονιάς (αρμόδια : κα Πολυζώη Λαμπρινή τηλ. 26340 - 24512).

9. Για τη θέση με κωδικό 509 : ΔΕΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Οδός : Αγ. Νικολάου & Δερβενακίων 2 Τ.Κ. 20 100 - Κόρινθος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κορίνθου (αρμόδια : κα Βασιλείου Βασιλική & κος Μητσόπουλος Ιωάννης τηλ. 27410 – 40662 & 40667).

10.Για τις θέσεις με κωδικό 510 και 511 : ΔΕΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Οδός: Μπουμπουλίνας 26 Τ.Κ. 21 100 - Ναύπλιο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ναυπλίου (αρμόδια : κα Σαρρή Χαρούλα τηλ. 27520 - 97626).

11.Για τις θέσεις με κωδικό 512 και 513 : ΔΕΗ ΣΠΑΡΤΗΣ

Οδός : Θερμοπυλών 139 Τ.Κ. 23 100 - Σπάρτη και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σπάρτης (αρμόδιος : κος Νικόλαρος Γεώργιος τηλ. 27310 21046).

12.Για τη θέση με κωδικό 514 : ΔΕΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Οδός : Χαρ. Φουρναράκη, Τ.Κ. 24 300 - Φιλιατρά και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Φιλιατρών (αρμόδια : κα Σουραβλή Σουλτάνα τηλ. 27210 - 60115).

13.Για τη θέση με κωδικό 515 : ΔΕΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Οδός : Κ. Παπαδάκη 17, Τ.Κ. 74 100 - Ρέθυμνο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου (αρμόδιος : κος Αστρινάκης Γεώργιος τηλ. 28310 - 57863).

14.Για τις θέσεις με κωδικό 516 και 517 : ΔΕΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οδός : Λατούς 5, Τ.Κ: 72 100 – Αγ. Νικόλαος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/ Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. Νικολάου (αρμόδια: κα Νικηφοράκη Αικατερίνη τηλ. 28410 – 86151).

15. Για τη θέση με κωδικό 518 : ΔΕΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οδός : Ελ. Βενιζέλου 14, Τ.Κ: 71 414 – Τσαλικάκι Γάζι Ηρακλείου και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/ Κατάστημα Πωλήσεων Ηρακλείου (αρμόδια: κα Κουρλετάκη Ευαγγελία τηλ. 28102 – 64660 εσωτ. 104).

16. Για τις θέσεις με κωδικό 519 και 520 : ΔΕΗ ΧΙΟΥ

Οδός : Έλενας Βενιζέλου 43, Τ.Κ 82 100 - Χίος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου (αρμόδια: κα Κωστάζου Δέσποινα τηλ. 22710 - 44367).

17.Για τις θέσεις με κωδικό 521 και 522 : ΔΕΗ ΣΑΜΟΥ

Οδός : Κανάρη 30, Τ.Κ 83 100 - Σάμος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου (αρμόδιος: κος Τσάμπος Ευάγγελος τηλ. 22730 - 27317).

18. Για τις θέσεις με κωδικό 523 και 524 : ΔΕΗ ΛΕΣΒΟΥ

Οδός : Οδυσσέα Ελύτη 5, Τ.Κ 81 100 - Μυτιλήνη και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου (αρμόδια : κα Βεριβάκη Ελευθερία τηλ. 22510 – 34250 εσωτ. 105).

19. Για τις θέσεις με κωδικό 525 και 526 : ΔΕΗ ΡΟΔΟΥ

Οδός : Πλατεία Σύμης 10, Τ.Κ 85 100 - Ρόδος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου (αρμόδιος : κος Πεζουβάνης Χρυσόστομος τηλ. 22410 – 43010 εσωτ. 106).

20.Για τις θέσεις με κωδικό 527 και 528 : ΔΕΗ ΚΩ

Οδός : Γ. Αβέρωφ 1, Τ.Κ 85 300 - Κως και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/ Κατάστημα Πωλήσεων Κω (αρμόδια : κα Τηλιακού Βακίνα τηλ. 22420 - 22710).

21. Για τη θέση με κωδικό 529 : ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ

Οδός : Ακτή Εθνικής Αντιστάσεως, Τ.Κ 84 100 - Ερμούπολη και ειδικότερα στην υπηρεσία: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου (αρμόδια : κα Ζαρίφη Ειρήνη τηλ. 22810 - 79405).

22. Για τις θέσεις με κωδικό 530, 531, 532 και 533 : ΔΕΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Οδός : Δύο Δέντρα, Τ.Κ 34 100 - Χαλκίδα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/ Κατάστημα Πωλήσεων Χαλκίδας ( αρμόδια : κα Γιαννακοπούλου Βασιλική τηλ. 22210 – 58900 εσωτ. 101).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τύπο ή της ανάρτησής της στο Κατάστημα της Υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι θέσεις καθώς και στο δημοτικό Κατάστημα του Δήμου όπου αυτή εδρεύει.

ΔΕΗ Α.Ε/ΓΔ/Ε

Αριθμός Φύλλου: 
5164