Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου

Πρόσκληση για την ανάληψη του έργου επισκευής του οινοποιείου της ΕΑΣ Πάρου

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου προτίθεται να αναθέσει σε Γενικό Ανάδοχο, συγκροτημένο σε νομική μορφή, το έργο αντικατάστασης στέγης - ενισχύσεις κλπ, εργασιών συντήρησης του οινοποιείου - εμφιαλωτηρίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου.

Η σχετική επίσημη πρόσκληση, ή Γενική Συγγραφή...