ακυρωτική απόφαση

“Επιχορηγούν εμμέσως το Σωματείο”

Η ακύρωση της απόφασης σύναψης προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Περιφερειακό Ταμείου Ν. Αιγαίου, την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με σκοπό την υλοποίηση μέρους δράσεων τουριστικής προβολής των νησιών έγινε γνωστή πρόσφατα, μετά από τη...