ανακαίνιση

Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Μυκόνου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του, τις κατάλληλες κτιριακές συνθήκες και υποδομές, καθώς και τη λειτουργική ηλεκτρονική διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων.

Ο Δήμος Μυκόνου δίνοντας προτεραιότητα στη...