ασφάλεια λιμένα

Αναβάθμιση και βελτίωση υποδομών

Σε πλήρη ενημέρωση των δημοτών της Σύρου αναφορικά με σημαντικά έργα και παρεμβάσεις που προωθούνται προς όφελος του τόπου και η υλοποίησή τους θα σημάνει τόσο την ποιοτική βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, όσο και τη διευκόλυνση των επισκεπτών, αλλά και την τουριστική ανάπτυξη της...