αθλητικό υλικό

Συντηρήσεις στο 1 Νηπιαγωγείο Μυκόνου

Αν και οδεύουμε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, εντούτοις τα θέματα παιδείας παραμένουν ως ύψιστης προτεραιότητας για τη Δημοτική Αρχή Μυκόνου. 
Τις προηγούμενες μέρες παρελήφθη αθλητικό υλικό από το Δήμο Μυκόνου και τη Σχολική Επιτροπή, προκειμένου να διανεμηθεί στα Δημοτικά Σχολεία...