Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Η Αιγαιακή διατροφή στον κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Διατεθειμένος να συμβάλει μέσω των δράσεων και των δραστηριοτήτων του στη διατήρηση, την προώθηση και τη διάδοση της Αιγαιακής διατροφής ως πολύπλευρου αγαθού υψίστης σημασίας είναι ο Δήμος Άνδρου, υποστηρίζοντας ένθερμα την εγγραφή της Αιγαιακής Διατροφής στον...

Τέχνη, κληρονομιά και “δώρο”

Φάκελος, προκειμένου να συμπεριληφθεί η τέχνη της ξερολιθιάς, στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κατατέθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, με στόχο τη διατήρηση και προάσπιση της πατροπαράδοτης και αρχαϊκών καταβολών τέχνης.

Η τέχνη της ξερολιθιάς, η οποία συναντάται...