διαφημιστική προβολή

Σύρος ακούει;

Τις περισσότερες φορές δε χρειάζεσαι πολυδάπανες κινήσεις για να διαφημίσεις το ποιόν σου, αλλά έξυπνα τρικ και πολύ περισσότερο να ξέρεις που θέλεις να απευθυνθείς.

Αυτό το “μυστικό” έχουν ξετρυπώσει πολλά νησιά των Κυκλάδων, πλην της Σύρου και έχουν ξεκινήσει ένα διαφημιστικό “ταξίδι”...