ΣΜΑΥ

Ζημιά στον σταθμό μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Υπαίτιος για τη ζημιά που προκλήθηκε στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) στη Σύρο διαπιστώθηκε πως είναι ο ανάδοχος του έργου της ανακύκλωσης και της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, με την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου να πράττει αυτοψία στο συγκεκριμένο μηχάνημα, προβαίνοντας σε σαφείς...

Φωτογραφικός(;) διαγωνισμός

Ευθέως αμφισβητήθηκε η Δημοτική Αρχή και δη, η διοίκηση του ΦΟΔΣΑ στο δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, του ΣΜΑΥ και την περισυλλογή της ανακύκλωσης, με τη μείζονα αντιπολίτευση να εστιάζει σε συγκεκριμένους όρους της διακήρυξης...