διανομή ροδάκινων

Διανομή ροδάκινων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

  • Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2015 - 11:49
  • 0 Σχόλια

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως συντονιστής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης με φορείς του Νομού Κυκλάδων, ανακοινώνει τη δ ι α ν ο μ ή   ρ ο δ ά κ ι ν ω ν, στο πλαίσιο των «συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΦΕΚ 1701/...