Διανομή ροδάκινων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

  • Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2015 - 11:49

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως συντονιστής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης με φορείς του Νομού Κυκλάδων, ανακοινώνει τη δ ι α ν ο μ ή   ρ ο δ ά κ ι ν ω ν, στο πλαίσιο των «συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΦΕΚ 1701/Β/2015)».

Δικαιούχοι είναι:

  1. οι έχοντες κάρτα σίτισης
  2. τα μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Οι δικαιούχοι, προκειμένου να εξυπηρετηθούν θα πρέπει να προσκομίσουν:

  • δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • κάρτα σίτισης

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25-9-2015, από 9:30 έως 13:30, στην αποθήκη του κ. Αλιφραγκή η οποία βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το Super Market «Νεώριο».