διευθυντές σχολείων

Γνώριμα αλλά και νέα πρόσωπα

Την προσφάτως συνταξιοδοτηθείσα εκπαιδευτικό Ειρήνη Δράκου διαδέχεται στη Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Σύρου η κ. Βασιλική Δεριζιώτη, που θα αποτελεί τη μοναδική γυναικεία παρουσία στις «κεφαλές» των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Σύρου για τα επόμενα τρία χρόνια....