δομές φιλοξενίας

Απαλλαγή από τροφεία και αναβάθμιση δομών

Δωρεάν στις δομές παιδικής φροντίδας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης θα μπορούν πλέον να φιλοξενηθούν συνολικά τα παιδιά που είχαν διεκδικήσει επιχορήγηση από την ΕΕΤΑΑ για το σχολικό έτος 2017 – 2018, αφού η αύξηση των πόρων για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής κι Επαγγελματικής Ζωής”...