Ελένη Γουρνέλου

Αμφίδρομες σχέσεις πολιτισμού

Προσπάθειες διεύρυνσης, εξέλιξης και περαιτέρω ανάπτυξης των διαύλων επικοινωνίας, σύμπραξης και ζύμωσής της με την τοπική κοινωνία της Σύρου επιθυμεί και επιδιώκει να καταβάλει η κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με στόχο την επίτευξη ακόμη θετικότερων αποδόσεων σε επίπεδο πολιτισμού....