Ε.Λ.Μ.Ε Θήρας

Η Ε.Λ.Μ.Ε Θήρας για τις μαθητικές καταλήψεις σχολείων

Ιδιαίτερη ανησυχία το τελευταίο χρονικό διάστημα προκαλούν  στα σχολεία η όξυνση των αντιθέσεων οι οποίες καλλιεργούν  το έδαφος  της μισαλλοδοξίας και της βίας. Η κατάσταση αυτή ενισχύεται από την υπερεκμετάλλευση των πατριωτικών αισθημάτων των μαθητών και των γονέων και   την εμπλοκή πολιτικών...