ενδιάμεσες εκπτώσεις

Μειωμένη η κίνηση της αγοράς στις ενδιάμεσες εαρινές εκπτώσεις 2019

Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για την κίνηση της αγοράς κατά την εαρινή εκπτωτική περίοδο του 2019. Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 300 επιχειρήσεων, εφαρμόζοντας στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε δύο στάδια, σε εμπορικές αγορές αστικών...

Εαρινές εκπτώσεις

Την Τετάρτη, 2 Μαΐου, ξεκινούν οι εαρινές ενδιάμεσες εκπτώσεις, με την ΕΣΕΕ, με εγκύκλιό της στις Εμπορικές Ομοσπονδίες και όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους της χώρας, να δίνει οδηγίες και διευκρινίσεις.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο του ν. 4177/2013, ως...