Ενωτική Κίνηση Πολιτών Σίφνου

"Να λυθούν αντί να κρύβονται τα προβλήματα"

Στη συνεδρίαση του ανώτατου θεσμικού οργάνου του Δήμου μας (δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου) της 30ης Αυγούστου 2017 και στο θέμα «Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ελέγχων καταλληλότητας και διασφάλιση της ποιότητας του νερού, του τρόπου διαχείρισης και λειτουργίας των αφαλατώσεων και της...