ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Ταυτότητα και Σχέσεις

Σε εφαρμογή τέθηκε από τη Βαρδάκειο Σχολή Ερμούπολης η πρώτη εκπαίδευση νέων εκπαιδευτών, στο πλαίσιο του τριετούς διεθνούς έργου «Recognize and Change», στο οποίο συμμετέχουν δήμοι και φορείς από τη Βραζιλία, Βουλγαρία, Πράσινο Ακρωτήριο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία...