γνωμοδότηση

Υπεράσπιση της εταιρείας

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την πλωτή εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών (πετρελαιοειδών) αποβλήτων, έτυχε θετικής γνωμοδότησης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Η θετική αυτή απόφαση έρχεται σε αντίθεση με την πρώτη γνωμοδότηση...