χωροταξικό

Χωρικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η τοπική αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη καθορισμού των χρήσεων γης, στο πλαίσιο της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής, σύμφωνα με σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος, υπό τον τίτλο «Χωρικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον...

Πολεοδομικό-χωροταξικό των Δήμων

 

Ο πολεοδομικός – χωροταξικός σχεδιασμός, η αύξηση των πόρων των ΟΤΑ και οι έκδοση των οικοδομικών αδειών συμπεριλήφθηκαν στην ατζέντα της συνάντησης της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος με τους εκπροσώπους του συνδικαλιστικού οργάνου των Δήμων, την ΚΕΔΕ, με ζητούμενο μία στενότερη...