Ι. Κανακουσάκης

Νέος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Νοτίου Αιγαίου ο Ταξίαρχος Ι. Κανακουσάκης

Ο Ταξίαρχος Ιωσήφ Κανακουσάκης αναλαμβάνει να υπηρετήσει στη θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Νοτίου Αιγαίου, κατόπιν της σχετικής απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας συνεδρίασε υπό την προεδρία του...