ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ

Αύξηση του τζίρου στο λιανικό εμπόριο

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του ΙΝΕΜΥ οι κυριότερες οικονομικές εξελίξεις,   βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων στον κλάδο του Εμπορίου και στην ελληνική οικονομία εν γένει, συνοψίζονται ως εξής:

• Ετήσια αύξηση / Μηνιαία μείωση του εποχικά διορθωμένου τζίρου - εκτός καυσίμων -...

Σταδιακή βελτίωση της καταναλωτικής δαπάνης

Τα στοιχεία και τους δείκτες της οικονομίας, για τον Ιούνιο, τα οποία έχουν άμεση αλληλεπίδραση με τον κλάδο του εμπορίου, παρουσίασε το Ινστιτούτο Ενημέρωσης και Εμπορίου της ΕΣΕΕ.

Στο μηνιαίο δελτίο του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ αποτυπώθηκαν συνοπτικά οι κυριότερες τάσεις που επικρατούν στο ελληνικό...